|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Dự kiến giữ nguyên nhóm nợ, giảm lãi cho chủ thẻ tín dụng bị giảm thu nhập do thiên tai, dịch bệnh

15:11 | 30/09/2021
Chia sẻ
Dự thảo thông tư mới quy định các tổ chức phát hành thẻ được quyết định thực hiện miễn, giảm lãi suất, phí, giữ nguyên nhóm nợ cho khách hàng không có khả năng trả nợ đúng hạn do doanh thu, thu nhập sụt giảm bởi ảnh hưởng thiên tai, dịch bệnh, các sự kiện bất khả kháng.
Khách vay qua thẻ tín dụng sắp được giữ nguyên nhóm nợ, miễn giảm phí và lãi - Ảnh 1.

(Ảnh: Lê Huy).

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2016 quy định về hoạt động thẻ ngân hàng.

Một điểm mới đáng chú ý trong dự thảo đó là bổ sung quy định về miễn giảm lãi suất, phí, giữ nguyên nhóm nợ đối với số dư nợ phát sinh từ hoạt động phát hành thẻ tín dụng mà nghĩa vụ trả nợ gốc và/hoặc lãi đến hạn thanh toán của khách hàng bị giảm thu nhập do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, hoặc các sự kiện bất khả kháng (bao gồm các khách hàng đang bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19).

Nhằm mở rộng việc cung cấp dịch vụ ngân hàng thông qua phương thức không gặp mặt trực tiếp và hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch thanh toán cho hoạt động tiêu dùng, kinh doanh, NHNN cũng đã bổ sung các quy định liên quan đến việc phát hành thẻ bằng phương thức điện tử.

Theo đó, tổ chức phát hành thẻ (TCPHT) phải xây dựng, ban hành, công khai quy trình, thủ tục phát hành thẻ của cá nhân bằng phương thức điện tử phù hợp với quy định, pháp luật về phòng, chống rửa tiền, pháp luật về giao dịch điện tử, các quy định pháp luật liên quan về đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin khách hàng và an toàn hoạt động.

Đồng thời, TCPHT được quyết định biện pháp, hình thức, công nghệ để nhận biết và xác minh khách hàng phục vụ việc phát hành thẻ bằng phương thức điện tử; chịu trách nhiệm về rủi ro phát sinh (nếu có) và phải đáp ứng một số điều kiện như giải pháp, công nghệ để thu thập, kiểm tra, đối chiếu; biện pháp kỹ thuật; lưu trữ, bảo quản....

Ngoài ra, TCPHT căn cứ điều kiện công nghệ áp dụng khi nhận biết và xác minh khách hàng để đánh giá rủi ro, quyết định áp dụng hạn mức giao dịch thẻ của khách hàng mở bằng phương thức điện tử nhưng phải đảm bảo tổng hạn mức giao dịch qua thẻ ghi nợ (bao gồm hạn mức thấu chi), thẻ tín dụng, thẻ trả trước định danh không vượt quá 100 triệu đồng/tháng.

Trong trường hợp khách hàng có nhu cầu phát hành thẻ bằng phương thức điện tử để sử dụng thanh toán quốc tế và với hạn mức giao dịch cao hơn 100 triệu/tháng thì các TCPHT có thể thực hiện thêm các biện pháp xác thực khác như: xác thực thông qua cơ sở dữ liệu căn cước công dân,… hoặc gặp mặt trực tiếp chủ thẻ chính.

Lê Huy