Tài chính

Dự kiến giảm 50% dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi tại những ngân hàng hỗ trợ TCTD yếu kém

08:27 | 11/02/2019

Chia sẻ

Theo dự thảo Thông tư đang được NHNN tổ chức lấy ý kiến, những tổ chức hỗ trợ các TCTD yếu kém sẽ được giảm 50% tỉ lệ dự trữ bắt buộc đối với tất cả các loại tiền gửi theo phương án phục hồi.
du kien giam 50 du tru bat buoc doi voi tien gui tai mot so ngan hang yeu kem Trung Quốc giảm tỉ lệ dự trữ bắt buộc vì dấu hiệu mới về sự chậm lại của nền kinh tế

du kien giam 50 du tru bat buoc doi voi tien gui tai mot so ngan hang yeu kem

Ảnh minh hoạ.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang lấy ý kiến của các đơn vị, tổ chức, cá nhân đối với dự thảo Thông tư qui định về thực hiện dự trữ bắt buộc của các tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Đây là Thông tư thay thế Quy chế dự trữ bắt buộc đối với các TCTD với các nội dung sửa đổi chính gồm: đối tượng không áp dụng qui định về dự trữ bắt buộc, đối tượng được giảm tỉ lệ dự trữ bắt buộc, cách trích dự trữ bắt buộc, đơn vị quản lí dự trữ bắt buộc,...

Cụ thể, dự thảo qui định rõ cách tính dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi huy động. Theo đó, cơ sở tiền gửi huy động phải tính dự trữ bắt buộc là các loại tiền gửi bằng VND và ngoại tệ của TCTD gồm: Tiền gửi không kì hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm và các hình thức nhận tiền gửi khác theo nguyên tắc có hoàn trả đầy đủ tiền gốc, lãi cho người gửi tiền theo thỏa thuận, trừ tiền gửi của tổ chức tín dụng khác thành lập và hoạt động tại Việt Nam; Tiền thu được từ phát hành chứng chỉ tiền gửi, kì phiếu, tín phiếu, trái phiếu.

Dự thảo cũng bổ sung qui định loại trừ một số đối tượng tổ chức tín dụng không áp dụng Thông tư, gồm: TCTD được kiểm soát đặc biệt; TCTD chưa khai trương hoạt động; TCTD có quyết định thanh lý tài sản, hoặc giải thể, hoặc chấm dứt hoạt động hoặc thu hồi giấy phép hoạt động của cấp có thẩm quyền.

Cùng với đó, một số tổ chức tham gia hỗ trợ các TCTD yếu kém tái cơ cấu theo Luật các TCTD đã sửa đổi sẽ được giảm 50% tỉ lệ dự trữ bắt buộc đối với tất cả các loại tiền gửi theo phương án phục hồi.

Điều 8. Tổ chức tín dụng được giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc

Tổ chức tín dụng hỗ trợ quy định tại khoản 40 Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 17/2017/QH14 được giảm 50% tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tất cả các loại tiền gửi theo phương án phục hồi đã được phê duyệt theo quy định tại khoản 7 Điều 148đ Luật này.

(Trích Dự thảo Thông tư)

Để phù hợp với hệ thống quản lí dự trữ bắt buộc theo hướng tập trung hiện nay, dự thảo qui định Sở Giao dịch NHNN sẽ là đơn vị quản lý dự trữ bắt buộc đối với tất cả TCTD, bao gồm tiền gửi VND và ngoại tệ.

Theo đó, Sở Giao dịch NHNN xác định, thông báo dự trữ bắt buộc choTCTD, xác định vượt, thiếu dự trữ bắt buộc, trả lãi tiền gửi dự trữ bắt buộc, tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc bằng VND và ngoại tệ cho TCTD.

Ngoài ra, dự thảo cũng bổ sung thêm một số qui định về trách nhiệm của các đơn vị NHNN để triển khai Thông tư.

Xem thêm

Diệp Bình

Theo Kinh tế & Tiêu dùng

CHỌN