Hàng hóa

[Download] Báo cáo thị trường cà phê quý II/2018

16:43 | 04/07/2018

Chia sẻ

Thị trường cà phê trong nước nói riêng và thế giới nói chung đi theo xu hướng giảm trong quý II/2018 trước triển vọng bội thu tại Việt Nam và Brazil, tác động của chiến tranh thương mại, chính sách lãi suất của Mỹ,...

Để download báo cáo Thị trường cà phê quý II/2018, xin vui lòng nhấp vào link dưới đây:

Bao_cao_thi_truong_ca_phe_quy_II_2018.pdf

Oanh Oanh