Tiêu dùng

Doanh thu tiêu dùng tháng 7 ước đạt gần 432.000 tỉ đồng nhờ khuyến mãi kích cầu

06:31 | 30/07/2020

Chia sẻ

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 7 ước tính đạt 431.900 tỉ đồng, tăng 3,3% so với tháng trước và tăng 4,3% so với cùng kì năm trước.

Tổng cục Thống kê nhận định hoạt động thương mại và dịch vụ tháng 7/2020 tiếp tục xu hướng tăng trở lại nhờ các chính sách kích cầu tiêu dùng và du lịch nội địa, cùng với các gói hỗ trợ của Chính phủ giúp người dân giảm bớt gánh nặng chi tiêu.

Đồng thời, đây cũng là tháng học sinh, sinh viên trong kì nghỉ hè nên nhiều gia đình tổ chức đi du lịch trong nước.

Dữ liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 7 ước tính đạt 431.900 tỉ đồng, tăng 3,3% so với tháng trước và tăng 4,3% so với cùng kì năm ngoái.

Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 333.800 tỉ đồng, tăng 2,6% so với tháng trước và tăng 7% so với cùng kì năm 2019; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 48.200 tỉ đồng, tăng 9,2% và giảm 4,4%; doanh thu du lịch lữ hành trong tháng 7 đạt 1.500 tỉ đồng, tăng 29,6% và giảm 59,7%; doanh thu dịch vụ khác đạt 48.400 tỉ đồng, tăng 2% và tăng 0,9%.

Doanh thu tiêu dùng trong Tháng khuyến mại tập trung 2020 ước tính đạt gần 432 nghìn tỉ đồng - Ảnh 2.

Cơ cấu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 7. Đồ họa: Alex Chu

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tính chung 7 tháng năm 2020, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt gần 2,8 triệu tỉ đồng, giảm 0,4% so với cùng kì năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá giảm 4,8% (cùng kì năm 2019 tăng 9%).

Xét theo ngành hoạt động, doanh thu bán lẻ hàng hóa 7 tháng đạt hơn 2,2 triệu tỉ đồng, chiếm 79,2% tổng mức và tăng 3,6% so với cùng kì năm trước. Nguyên nhân do tháng 7 là tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2020 nhằm kích cầu tiêu dùng nội địa, mở rộng thị trường, khôi phục lại nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Trong đó, đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 7,6%; lương thực, thực phẩm tăng 7,5%; may mặc tăng 0,3%; phương tiện đi lại giảm 6,4%; vật phẩm văn hoá, giáo dục giảm 1,9%.

Bên cạnh đó, một số địa phương có mức doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng khá so với cùng kì năm trước: Hải Phòng tăng 10,6%; Đồng Nai tăng 9,8%; Hà Nội tăng 9,1%; TP HCM tăng 8,2%; Bình Định tăng 6,3%; Bà Rịa - Vũng Tàu tăng 3,5%; Thanh Hóa tăng 0,7%.

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống trong 7 tháng năm 2020 ước tính đạt 280.900 tỉ đồng, chiếm 10% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, và giảm 16,6% so với cùng kì năm trước (cùng kì năm 2019 tăng 10,1%).

Doanh thu du lịch lữ hành 7 tháng ước tính đạt 11.100 tỉ đồng, chiếm 0,4% tổng mức và giảm 55,4% so với cùng kì năm trước (cùng kì năm 2019 tăng 10,1%) do học sinh và sinh viên bước vào giai đoạn nghỉ hè, cùng với chính sách kích cầu du lịch nội địa được tăng cường nên mức giảm của doanh thu du lịch lữ hành đã thu hẹp lại.

Doanh thu dịch vụ khác của 7 tháng ước tính đạt 289.600 tỉ đồng, chiếm 10,4% tổng mức và giảm 5,9% so với cùng kì năm 2019.

Tường Vy