Doanh nghiệp

Doanh thu Phát triển Đa Quốc gia IDI ‘bốc hơi’ 660 tỉ đồng sau kiểm toán

08:12 | 05/04/2019

Chia sẻ

Nguyên nhân là kiểm toán viên không chấp nhận việc IDI ghi nhận doanh thu bán hàng 660 tỉ đồng từ chuyển nhượng Nhà máy Thức ăn Thủy sản cho công ty thành viên.

Mới đây, CTCP Đầu tư và Phát triển Đa Quốc gia I.D.I (IDI) có văn bản giải trình về việc doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm 660 tỉ đồng sau kiểm toán. Cụ thể, doanh thu của công ty trên báo cáo tài chính (BCTC) đã kiểm toán là gần 6.343 tỉ đồng, trong khi trên báo cáo kết quả kinh doanh quý IV/2018 là 7.003 tỉ đồng.

Theo giải trình, trong năm 2018, công ty thực hiện Nhà máy Thức ăn Thủy sản cho công ty thành viên trong cùng tập đoàn, đồng thời tập trung nguồn vốn đề đầu tư tiếp nhà máy thủy sản số 3. Khi đó, công ty ghi nhận việc chuyển nhượng Nhà máy Thức ăn Thủy sản vào mục Doanh thu bán hàng với tổng giá trị chuyển nhượng 660 tỉ đồng.

Tuy nhiên, khi thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018, kiểm toán viên nhận thấy việc ghi nhận vào Doanh thu bán hàng là chưa đúng và phải hạch toán vào khoản mục Thu nhập khác, và khi trình bày trên BCTC thì phải bù trừ giữa thu nhập về chuyển nhượng tài sản với giá trị còn lại của tài sản và các chi phí liên quan đến việc chuyển nhượng theo đúng quy định của Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam.

Với việc đạt doanh thu 6.343 tỉ đồng sau kiểm toán, Phát triển Đa Quốc gia I.D.I không hoàn thành chỉ tiêu doanh thu trong năm 2018, đạt 92,5%. 

 Diễn biến trong một tháng gần đây, cổ phiếu IDI giao dịch kém khởi sắc khi liên tục giảm từ 9.230 đồng/cp xuống còn 7.950 đồng/cp ngày 4/4, mất gần 14% giá trị.

Doanh thu Phát triển Đa Quốc gia IDI ‘bốc hơi’ 660 tỉ đồng sau kiểm toán - Ảnh 1.

Diễn biến giá cổ phiếu IDI trong một tháng gần đây. Nguồn: VNDirect


Phan Quân