Vĩ mô

Doanh thu bán lẻ ô tô, đá quý tăng mạnh nhất trong 11 tháng đầu năm 2017

20:15 | 29/11/2017

Chia sẻ

Xét theo ngành hoạt động, doanh thu bán lẻ hàng hóa 11 tháng khoảng 2,7 triệu tỷ đồng, chiếm 75% tổng mức và tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. Một số ngành có mức tăng khá là doanh thu bán lẻ ô tô; đá quý, kim loại quý; hàng gỗ và vật liệu xây dựng; xăng dầu; lương thực, thực phẩm...
doanh thu ban le o to da quy tang manh nhat trong 11 thang dau nam 2017

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 11 tháng mà Tổng cục thống kê vừa công bố, hoạt động bán lẻ và kinh doanh dịch vụ tiếp tục xu hướng tăng khá so với cùng kỳ năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 11 đạt khoảng 344.800 tỷ đồng, tăng 1,8% so với tháng trước và tăng 11,7% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 258.300 tỷ đồng, tăng 1,7% so với tháng trước; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 41.800 tỷ đồng, tăng 2,2%; doanh thu du lịch lữ hành đạt 3.500 tỷ đồng, tăng 2,3%; doanh thu dịch vụ khác đạt 41.200 tỷ đồng, tăng 1,7%.

doanh thu ban le o to da quy tang manh nhat trong 11 thang dau nam 2017

Tính chung 11 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt khoảng 3,6 triệu tỷ đồng, tăng gần 11% so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá tăng 9,5% (cùng kỳ năm 2016 tăng 8,9%).

Xét theo ngành hoạt động, doanh thu bán lẻ hàng hóa 11 tháng khoảng 2,7 triệu tỷ đồng, chiếm 75% tổng mức và tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. Một số ngành có mức tăng khá là doanh thu bán lẻ ô tô; đá quý, kim loại quý; hàng gỗ và vật liệu xây dựng; xăng dầu; lương thực, thực phẩm...

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 11 tháng đạt 445.300 tỷ đồng, chiếm 12,4% tổng mức và tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu dịch vụ lữ hành 11 tháng đạt 33.700 tỷ đồng, chiếm 0,9% tổng mức và tăng 16,2% so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, doanh thu dịch vụ khác trong 11 tháng đạt 424.200 tỷ đồng, chiếm 11,8% tổng mức và tăng 9,6% so với cùng kỳ năm 2016.

doanh thu ban le o to da quy tang manh nhat trong 11 thang dau nam 2017 10 tháng đầu năm, doanh số bán lẻ của Việt Nam tăng 10%

Trong 10 tháng đầu năm, Việt Nam đã có bước đột phá về doanh số bán lẻ, đạt 3.258 nghìn tỷ đồng (tương đương 106,9 ...

N.Lê