|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Doanh nghiệp kiến nghị sửa Luật Đất đai, Nhà ở

11:05 | 09/05/2017
Chia sẻ
Trong thời gian qua, Công ty CP Xây dựng Tâm Minh phản ánh một số bất cập tại Luật Đất đai, Luật Nhà ở liên quan đến quyền sử dụng đất, đầu tư dự án nhà ở thương mại và đề nghị xem xét, sửa đổi để tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển.

Công ty CP Xây dựng Tâm Minh (TP Hà Nội) là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, đầu tư bất động sản. Trong quá trình nghiên cứu thực hiện các dự án thương mại, nhà ở, công ty nhận thấy Luật Đất đai và Luật Nhà ở có một số quy định bất cập, không tạo được sự công bằng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

doanh nghiep kien nghi sua luat dat dai nha o
Kiến nghị của Cty Tâm Minh cũng trùng với kiến nghị của một số doanh nghiệp kinh doanh bất động sản và kiến nghị này đã được Bộ Xây dựng bổ sung vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung các Luật về Đầu tư Kinh doanh để trình Quốc hội xem xét. Ảnh minh họa.

Phía Cty đã có văn bản kiến nghị gửi tới Văn phòng Chính phủ, sau khi tiếp nhận kiến nghị nêu trên của Công ty CP Xây dựng Tâm Minh, ngày 18/4/2017, Văn phòng Chính phủ đã có Văn bản số 3804/VPCP-ĐMDN chuyển đến Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng để xem xét, xử lý và trả lời doanh nghiệp theo thẩm quyền, gửi Văn phòng Chính phủ để công khai trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trước ngày 2/5/2017.

Cũng liên quan đến kiến nghị này, Bộ Xây dựng cho rằng: Theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 22 và khoản 1, khoản 4 Điều 23 Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 thì hình thức chỉ định chủ đầu tư áp dụng đối với các dự án xây dựng nhà ở thương mại chỉ được thực hiện trong trường hợp nhà đầu tư có quyền sử dụng đất ở hợp pháp (do được Nhà nước công nhận hoặc do nhận chuyển quyền sử dụng đất ở theo quy định của pháp luật về đất đai).

Luật Đất đai 2013 tại các Điều 11, Điều 144 đã quy định căn cứ để xác định các loại đất cũng như có quy định về đất ở tại đô thị. Tại khoản 2 Điều 7 của Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Nghị định số 99/2015/NĐ-CP cũng đã quy định giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất ở hợp pháp được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai. Như vậy, quy định nêu trên của Luật Nhà ở 2014 là hoàn toàn phù hợp với quy định của Luật Đất đai 2013.

Tuy nhiên, trên thực tế hiện nay đã có rất nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư đã nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền thuê đất không phải là đất ở của các tổ chức, cá nhân khác để đầu tư dự án nhà ở. Do chưa phải là đất ở nên theo quy định của Luật Nhà ở 2014 các doanh nghiệp, nhà đầu tư đã có quyền sử dụng các lô đất nêu trên sẽ không được chỉ định làm chủ đầu tư dự án mà Nhà nước phải tổ chức việc đấu thầu hoặc đấu giá để lựa chọn chủ đầu tư. Quy định này khó khả thi vì Nhà nước phải bỏ ra khoản tiền ngân sách lớn để thực hiện việc thu hồi hoặc nhận chuyển lại quyền sử dụng đất đối với các khu đất này thì mới tổ chức được việc đấu thầu hoặc đấu giá để lựa chọn chủ đầu tư dự án cho các lô đất này.

Mặt khác, sau khi Nhà nước thực hiện thu hồi đất hoặc nhận chuyển nhượng lại các khu đất này để tổ chức đấu thầu hoặc đấu giá, nếu doanh nghiệp đang có quyền sử dụng các lô đất này trúng đấu thầu, đấu giá thì cũng sẽ phát sinh thêm thủ tục, thêm chi phí cho việc tổ chức đấu thầu, đấu giá không cần thiết. Trường hợp doanh nghiệp khác trúng đấu thầu, đấu giá thì ngoài việc Nhà nước phải thực hiện việc thu hồi đất hoặc nhận chuyển nhượng lại quyền sử dụng các khu đất này của doanh nghiệp đang có quyền sử dụng để giao cho doanh nghiệp trúng đấu thầu hoặc trúng đấu giá, việc thương lượng giữa 2 doanh nghiệp về chi phí đền bù của lô đất đó cũng rất phức tạp, thậm chí không thể thực hiện được, gây ra tranh chấp khiếu kiện không đáng có...

Kiến nghị nêu trên của Cty Tâm Minh cũng trùng với kiến nghị của một số doanh nghiệp kinh doanh bất động sản và kiến nghị này đã được Bộ Xây dựng bổ sung vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung các Luật về Đầu tư Kinh doanh để trình Quốc hội xem xét, ban hành theo hướng: bổ sung các loại đất khác được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển đổi sang mục đích làm đất ở, phù hợp với quy hoạch xây dựng nhà ở thì cũng được xem xét để chỉ định chủ đầu tư.

Tuy nhiên, trong Nghị quyết số 22/2016/QH14 về điều chỉnh chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2016 và chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2017 của Quốc hội không có yêu cầu sửa đổi, bổ sung Luật này. Mặt khác, Luật Nhà ở cũng mới được ban hành năm 2014 và cần có thời gian để đánh giá một cách tổng thể việc triển khai thi hành trên thực tế qua đó sẽ có các kiến nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Do vậy, Bộ Xây dựng ghi nhận kiến nghị này của Cty Tâm Minh và trình cơ quan có thẩm quyền khi nghiên cứu, sửa đổi quy định này của Luật Nhà ở 2014 vào thời gian thích hợp.

Tuyết Hạnh

Quỹ VEIL thuộc Dragon Capital giải ngân hơn 2.600 tỷ đồng và ở trạng thái 'full cổ', HPG vừa được gom hơn 21 triệu cp
Quỹ ngoại lớn nhất thị trường do Dragon Capital quản lý vừa hoàn tất đợt cơ cấu danh mục đưa tỷ trọng tiền mặt về vùng thấp.