Doanh nghiệp

DIC Corp sắp phát hành gần 32 triệu cổ phiếu trả cổ tức

07:15 | 23/02/2021

Chia sẻ

Dự kiến, số cổ phiếu của DIC Corp sau khi phát hành sẽ là hơn 350 triệu, tương ứng với vốn điều lệ sẽ tăng từ 3.184 tỷ đồng lên 3.503 tỷ đồng.

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp) vừa thông qua nghị quyết phát hành hơn 31,8 triệu cổ phiếu DIG để trả cổ tức cho năm 2019 với tỷ lệ 10%, tức là cứ 100 cổ phiếu sẽ được nhận 10 cổ phiếu mới.

Thời gian thực hiện dự kiến trong quý I/2021.

Nguồn vốn lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty. Tính đến cuối năm 2020, khoản lợi nhuận chưa phân phối này hơn 1.022 tỷ đồng.

Dự kiến, số cổ phiếu của DIC Corp sau khi phát hành sẽ là hơn 350 triệu, tương ứng với vốn điều lệ sẽ tăng từ 3.184 tỷ đồng lên 3.503 tỷ đồng.

Trong cuộc họp Đại hồi đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường ngày 28/1 vừa qua, ĐHĐCĐ đã thông qua định hướng phát triển nguồn vốn giai đoạn 2021 - 2025 mà cụ thể là mục tiêu tăng vốn điều lệ lên mức 10.000 tỷ đồng.

Các phương thức tăng vốn điều lệ trong giai đoạn 2021 - 2025 của DIC Corp bao gồm: phát hành cổ phần cho cổ đông, nhà đầu tư; giữ lại nguồn lợi nhuận bằng cách chia cổ tức bằng cổ phiếu; phát hành cổ phần cho cán bộ, nhân viên; phát hành trái phiếu chuyển đổi… 

Riêng về kế hoạch tài chính năm 2021, bên cạnh việc DIC Corp sẽ phát hành cổ phần chia cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 10% trong quý I/2021, công ty còn dự kiến phát hành cổ phần chia cổ tức năm 2020 tối thiểu 18% trong quý II, III/2021, phát hành cổ phiếu ESOP, phát hành cổ phần riêng lẻ và phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ. 

Đối với nguồn vốn vay, DIC Corp dự kiến thu xếp vốn vay trung dài hạn khoảng 1.900 tỷ đồng cho dự án Bắc Vũng Tàu; 490 tỷ đồng cho dự án Vị Thanh, Hậu Giang; 270 tỷ đồng cho dự án Lam Hạ, Hà Nam; hoàn thành thủ tục giải ngân 980 tỷ đồng cho dự án Long Tân, Đồng Nai...

Trên thị trường, cổ phiếu DIG đã có nhiều phiên tăng giá kể từ thán 2/2020. Chốt phiên ngày 22/2, DIG tạm dừng ở mốc 30.950 đồng/cp, tăng 5% so với đầu năm 2021.

DIC Corp sẽ trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10% trong quý I/2021 - Ảnh 1.

Diễn biến giá DIG. (Nguồn: FireAnt).

Minh Hằng