Hàng hóa

Đến đầu tháng 4, xâm nhập mặn ở ĐBSCL sẽ giảm dần

16:06 | 24/03/2020

Chia sẻ

Trong thời kì từ 26/3 - 5/4, các địa phương cần tranh thủ tích trữ nước ngọt ngay khi có thể khi triều thấp. Cho dến tháng 5, dòng chảy từ thượng nguồn sông Mekong về ĐBSCL ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm từ 5 - 20%.

Theo báo Chính phủ, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy quốc gia, cho biết xxâm nhập mặn ở ĐBSCL có xu thế tăng nhẹ từ ngày 22 - 26/3, sau đó giảm dần. Độ mặn cao nhất trong đợt này ở mức thấp hơn độ mặn thời kì từ 11- 20/3.

Chiều sâu ranh mặn 1 g/l trong thời kỳ này có khả năng: Sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây có phạm vi xâm nhập mặn lên tới 100 - 135 km, sông Hàm Luông 80 - 85 km, sông Cổ Chiên 60 - 75 km, sông Cửa Tiểu, Cửa Đại 65 - 70 km, sông Hậu 55 - 65 km, sông Cái Lớn 58 - 63 km.

Chiều sâu ranh mặn 4 g/l trong thời kì này có khả năng: Sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây có phạm vi xâm nhập mặn tới 85 -110 km, sông Cửa Tiểu, Cửa Đại 52 - 60 km, sông Hàm Luông 73 - 78 km, sông Cổ Chiên, sông Hậu 45 - 55 km, sông Cái Lớn 43 - 52 km. Rủi ro thiên tai do xâm nhập mặn ở ĐBSCL ở cấp độ 1-2.

Từ ngày 1-5/4, xâm nhập mặn ở ĐBSCL tiếp tục giảm dần. Trong thời kì từ 26/3 - 5/4, các địa phương cần tranh thủ tích trữ nước ngọt ngay khi có thể khi triều thấp. Khi tưới cho cây ăn trái cần kiểm tra chặt chẽ độ mặn tránh thiệt hại.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ nay đến tháng 5, dòng chảy từ thượng nguồn sông Mekong về ĐBSCL ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm từ 5 - 20%. 

Xâm nhập mặn ở cửa sông Cửu Long có xu thế giảm dần nhưng vẫn ở mức cao đến cuối tháng 3; xâm nhập mặn trên các sông Vàm Cỏ (Long An), Cái Lớn (Kiên Giang), vùng bán đảo Cà Mau khả năng sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao đến cuối tháng 4, đầu tháng 5, sau giảm dần.

Trong trường hợp cực đoan, thời gian thiếu mưa kéo dài và việc tăng sử dụng nước trên các dòng nhánh, trữ nước tại các đập sẽ làm cho tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn kéo dài và trầm trọng hơn.

Như Huỳnh