Nhà đất

Đề xuất sửa đổi quy định về quy hoạch trong Luật Đất đai

14:41 | 28/08/2018

Chia sẻ

Tại dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung các luật có quy định liên quan đến quy hoạch đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến góp ý của nhân dân, có đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai.
de xuat sua doi quy dinh ve quy hoach trong luat dat dai

Theo đó, dự thảo đề xuất sửa quy định về thời kỳ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Quy định hiện hành về thời kỳ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại Luật Đất đai 2013 quy định như sau: "Kỳ quy hoạch sử dụng đất là 10 năm. Kỳ kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, cấp tỉnh và kỳ kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh là 5 năm. Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện được lập hàng năm".

Dự thảo đề xuất sửa đổi như sau: “Thời kỳ quy hoạch sử dụng đất là 10 năm. Tầm nhìn của quy hoạch sử dụng đất quốc gia là 30 năm đến 50 năm, cấp tỉnh và cấp huyện là 20 năm đến 30 năm. Thời kỳ kế hoạch sử dụng đất quốc gia, cấp tỉnh là 5 năm; kế hoạch sử dụng đất cấp huyện được lập hàng năm”.

Xem thêm

Kim Đức