Hàng hóa

Đề xuất miễn cách li đối với chuyên gia Nhật Bản kiểm tra lô hàng vải thiều xuất khẩu

17:03 | 01/06/2020

Chia sẻ

Bộ NN&PTNT đề xuất các chuyên không phải áp dụng thời gian cách li bắt buộc 14 ngày tại khách sạn để trái vải của Việt Nam được phép xuất khẩu như yêu cầu của phía Nhật Bản.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ngày 3/6, chuyên gia Nhật Bản sẽ có mặt tại Việt Nam trực tiếp kiểm tra, giám sát công tác kiểm dịch đối với các lô vải xuất khẩu đi Nhật Bản.

Nhằm đảm bảo tính thời vụ, thời gian và khối lượng vải xuất khẩu không bị ảnh hưởng lớn, ngày 28/5, Bộ NN&PTNT đã có văn bản gửi Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam xem xét và cho phép chuyên gia kiểm dịch thực vật của Nhật Bản được áp dụng cơ chế đặc biệt.

Theo đó, các chuyên không phải áp dụng thời gian cách li bắt buộc 14 ngày tại khách sạn để trái vải của Việt Nam được phép xuất khẩu như yêu cầu của phía Nhật Bản.

Bộ NN&PTNT cho biết thời gian thu hoạch vải dự kiến chỉ kéo dài 1 tháng - trong tháng 6. 

Bộ NN&PTNT sẽ phối hợp với UBND tỉnh Bắc Giang và UBND tỉnh Hải Dương, Sở Y tế và Sở NN&PTNT của hai tỉnh để thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, phòng chống dịch trong thời gian Chuyên gia Kiểm dịch thực vật Nhật Bản làm việc tại hai tỉnh này theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo.

Theo quy định của Bộ Nông - Lâm - Ngư nghiệp Nhật Bản (MAFF), chuyên gia về kiểm dịch thực vật Nhật Bản phải trực tiếp sang Việt Nam để kiểm tra, giám sát công tác kiểm dịch và xử từng lô vải xuất khẩu và chỉ những lô vải được chuyên gia kết luận đã xử lí thành công mới được phép đưa đi xuất khẩu.

Bộ Nông nghiệp và PTNT là hiện đang là cơ quan giải quyết hàng rào kĩ thuật để mở cửa cho trái vải thiều tươi của Việt Nam sang thị trường Nhật Bản. 

Trong suốt 4 năm qua, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với Bộ Nông – Lâm - Ngư nghiệp Nhật Bản (MAFF) để làm thí nghiệm, thảo luận thuật và đàm phán điều kiện nhập khẩu về kiểm dịch thực vật. 

Đến ngày 15/12/2019, MAFF đã đồng ý với Bộ Nông nghiệp và PTNT điều kiện nhập khẩu vải thiều tươi từ Việt Nam sang Nhật Bản. 

Theo quy định, trước khi xuất khẩu cần kiểm tra để đăng cho các cơ sở khử trùng đủ điều kiện thực hiện công tác khử trùng vải xuất khẩu. 

Đối với hoạt động này, vào tháng 3/2020, MAFF đã ủy quyền cho Cục Bảo vệ thực vật (BVTV), Bộ NN&PTNT, kiểm tra thuật và đăng cho 3 cơ sở xử . Theo đó, Cục BVTV đã tiến hành kiểm tra và gửi báo cáo cho MAFF vào tháng 4/2020. 

Hai cơ quan thuật của 2 Bộ liên tục trao đổi, giải đáp các vấn đề về thuật khử trùng, kiểm dịch thực vật.

H.Mĩ