Doanh nghiệp

Dầu thực vật Tường An đặt mục tiêu lãi đi ngang

07:08 | 28/05/2019

Chia sẻ

Dầu thực vật Tường An đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế trong 2019 đạt 136 tỉ đồng, tương đương với thực hiện năm 2018.

Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An (Mã: TAC) công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 với kế hoạch doanh thu đạt 3.854 tỉ đồng, giảm 13%. Lợi nhuận trước thuế 136 tỉ đồng, tương đương với thực hiện năm 2018.

Trong 2019, công ty dự kiến bổ sung thêm một số thiết bị cho nhà máy dầu Phú Mỹ và nhà máy dầu Vinh.

Ngoài ra, Hội đồng quản trị Dầu thực vật Tường An sẽ trình cổ đông thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt tỷ lệ 24%.

Kết thúc quý I/2019, Dầu thực vật Tường An ghi nhận doanh thu thuần 840 tỉ đồng, giảm 22% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế giảm 26%, xuống gần 30 tỉ đồng và bằng 54% kế hoạch năm. 

Trong tương lai, Dầu thực vật Tường An sẽ tiếp tục đa dạng hóa danh mục sản phẩm, tập trung đẩy mạnh phát triển những sản phẩm có lợi nhuận và tăng trưởng cao.

Năm 2018, Dầu thực vật Tường An ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 4.409 tỉ đồng, chỉ mới thực hiện được 86% so với kế hoạch. Tương ứng thu về lợi nhuận trước thuế 136 tỉ đồng, giảm 18% so với năm 2017 và chỉ thực hiện được 54% kế hoạch năm.

Với kết quả ghi nhận, Hội đồng quản trị Dầu thực vật Tường An dự kiến sẽ chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt cho cổ đông theo tỷ lệ 24%, tương đương tổng số tiền hơn 81 tỷ đồng.

Dầu thực vật Tường An cho biết, nguyên nhân chủ yếu là công ty đẩy mạnh hoạt động bán hàng và phát triển hệ thống phân phối nên chi phí bán hàng năm 2018 tăng so với cùng kỳ dẫn đến lợi nhuận sụt giảm.

Thu Hoài

Theo Kinh tế & Tiêu dùng