Nhà đất

Đấu thầu lựa chọn tổ chức đấu giá 35 lô đất tại Bà Rịa - Vũng Tàu

10:56 | 13/02/2020

Chia sẻ

Trong quý I/2020, UBND huyện Đất Đỏ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) sẽ phối hợp với tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng khu đất có tổng diện tích 3.394,5 m2, được chia thành 35 lô, nằm trong khu dân cư khu phố Lộc An, thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ.

Khu đất trên là đất ở đô thị, thuộc quyền quản lý của UBND huyện Đất Đỏ và hiện là đất trống. 

Thời hạn sử dụng đất được quy định rõ: đối với hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá thì thời hạn sử dụng đất là ổn định lâu dài; đối với tổ chức kinh tế trúng đấu giá thì thời hạn sử dụng đất được xác định theo dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt không quá 50 năm; người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng đất ổn định, lâu dài.

Trong quyết định phê duyệt đấu giá quyền sử dụng 35 lô đất này, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu UBND huyện Đất Đỏ phải tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị thực hiện đấu giá.

Hải Bình