|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Đất Xanh muốn chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty Sài Gòn Riverview

14:36 | 21/02/2023
Chia sẻ
Đất Xanh dự kiến chuyển 16,6 triệu cổ phiếu Sài Gòn Riverview cho Hội An Invest.

HĐQT CTCP Tập đoàn Đất Xanh (Mã: DXG) vừa quyết định chuyển nhượng toàn bộ cổ phần đang sở hữu tại CTCP Sài Gòn Riverview cho CTCP Hội An Invest. Số cổ phần dự kiến chuyển nhượng là hơn 16,6 triệu cổ phiếu, giá 10.000 đồng/cp. Giá trị thương vụ khoảng 166 tỷ đồng.

Theo Đất Xanh, việc chuyển nhượng là để tái cấu trúc cơ cấu sở hữu Sài Gòn Riverview theo định hướng chiến lược của tập đoàn. Khi hoàn tất thương vụ, hai công ty trên vẫn có mối quan hệ với Đất Xanh.

Cuối năm 2022, Đất Xanh có 85 công ty con, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực bất động sản. Trong đó, công ty nắm giữ 100% vốn của Sài Gòn Riverview và 99,99% vốn của Hội An Invest. Hai công ty này đều được thành lập năm 2017, hoạt động trong lĩnh vực bất động sản.

Theo BCTC riêng, tại ngày 31/12/2022, Đất Xanh đã thoái toàn bộ vốn tại Sài Gòn Riverview trong khi cuối năm 2021 khoản đầu tư này có giá trị 350 tỷ đồng. Như vậy, cuối năm ngoái, Sài Gòn Riverview là công ty con gián tiếp của Đất Xanh.

Nguồn: BCTC riêng của Đất Xanh.

Về tình hình kinh doanh, luỹ kế cả năm 2022 của Đất Xanh ghi nhận 5.581 tỷ đồng giảm 45%, lợi nhuận sau thuế là 469 tỷ đồng giảm 71% so với cùng kỳ. So với kế hoạch năm đặt ra, công ty mới thực hiện 51% mục tiêu doanh thu và 11% chỉ tiêu lợi nhuận.

Theo giải trình của Đất Xanh, do tình hình khó khăn chung của thị trường bất động sản dẫn đến doanh số bán hàng ở mảng dịch vụ giảm. Bên cạnh đó, doanh nghiệp chưa kịp ghi nhận doanh thu, lợi nhuận từ các dự án do doanh nghiệp làm chủ đầu tư và đã triển khai bán hàng thành công.

Nguồn: Lâm Anh tổng hợp từ BCTC.

Tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản của công ty hơn 30.770 tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm. Trong đó, tồn kho trên 14.238 tỷ đồng tăng 27% so với đầu năm, chủ yếu là bất động sản dở dang. Tiền và các khoản tương đương tiền, tiền gửi có kỳ hạn là 945 tỷ đồng.

Tổng nợ vay của công ty cuối quý IV/2022 là 5.770 tỷ đồng, chiếm 19% tổng nguồn vốn. Số tiền lãi Đất Xanh phải trả trong năm 2022 là 486 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu công ty đạt 14.020 tỷ đồng bao gồm 2.242 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2022.

Lâm Anh

Cả ba chỉ số chứng khoán Mỹ cùng giảm điểm khi thị trường chờ đợi kết quả cuộc bỏ phiếu trần nợ tại Hạ viện
Chứng khoán Mỹ đã giảm điểm trong phiên giao dịch cuối cùng của tháng 5, khi thị trường chú ý đến cuộc bỏ phiếu về dự luật trần nợ đang diễn ra tại Hạ viện.