Tài chính
[ Live ]

ĐHCĐ MSB 2021: Lợi nhuận quý I dự kiến gấp hơn 4 lần cùng kỳ, phủ nhận tin đồn sáp nhập với PG Bank

10:26 | 24/03/2021

Chia sẻ

Ngày 24/3/2021, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB - Mã: MSB) tổ chức đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021. Đại hội được tổ chức tại 54A Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội.
162803743_2841578036085817_1631411246202887733_n.jpg

Toàn cảnh đại hội. (Ảnh: MSB)

Tại đại hội, ban lãnh đạo MSB trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 lợi nhuận trước thuế trong năm nay đạt 3.280 tỷ đồng, tăng 30% so với năm trước.

"Ban điều hành sẽ cố gắng để đạt được lợi nhuận tối thiểu bằng mức trình cổ đông", ông Nguyễn Hoàng Linh, Tổng Giám đốc MSB cho biết.

Tổng tài sản tính đến cuối năm 2021 mục tiêu đạt 190.000 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm nay. Trong đó, dư nợ tín dụng đạt 106.208 tỷ đồng, tăng 125%. Vốn huy động tại thị trường I và trái phiếu huy động vốn đạt 114.105 tỷ đồng, tăng 15%. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 3%.

Tỷ lệ chia cổ tức năm 2021 mục tiêu thấp nhất ở mức 15%.

z2395785002161_bcd7faf8ea5f3c6ab00acde173d42971 (1).jpg

Kế hoạch kinh doanh 2021 của MSB. (Nguồn: Tài liệu phục vụ đại hội)

Về định hướng kinh doanh năm 2021, MSB cho biết bên cạnh các mảng kinh doanh cốt lõi, ngân hàng sẽ tập trung phát triển hoạt động bán chéo bảo hiểm. Theo đó, trong năm tới, ngân hàng sẽ lựa chọn và ký hợp đồng bán bancassurance với đối tác bảo hiểm nhân thọ trong dài hạn, dự kiến hoạt động này sẽ tạo nguồn thu lãi tăng trưởng đều 30% qua các năm.

Trong năm 2020, MSB ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 2.523 tỷ đồng, tăng 96% so với năm 2019. Lãi ròng của ngân hàng đạt 2.011 tỷ đồng.

Tính đến 31/12/2020, tổng tài sản MSB đạt 176.697 tỷ đồng, tăng 12,6% so với cuối năm 2019. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 24,8% đạt 79.340 tỷ đồng; tiền gửi khách hàng tăng 8,2% đạt 87.510 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay ở mức 1,96%.

Về phương án phân phối lợi nhuận 2020, MSB dự kiến trích lập hơn 301,5 tỷ đồng cho các quỹ. Sau trích lập, lợi nhuận còn lại của MSB đạt hơn 1.710 tỷ đồng. Ngân hàng dự kiến chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho năm 2020 với tỷ lệ 30%.

"Hiện nay, ngân hàng đang tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện việc chia cổ tức", ông Linh cho biết.

z2395789258665_c90a8cc8f2ca5b741ffd1feb928706df.jpg

Phương án phân phối lợi nhuận 2020 của MSB. (Nguồn: Tài liệu phục vụ đại hội)

Quốc Thụy