Tài chính

MSB muốn giảm room ngoại xuống 29,88%

21:46 | 23/03/2021

Chia sẻ

MSB muốn tạm thời giảm room ngoại từ 30% xuống 29,88% để hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục trong đợt chào bán cổ phiếu quỹ ra công chúng và theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
MSB muốn giảm room ngoại xuống 29,88% - Ảnh 1.

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam. (Ảnh: MSB).

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) vừa bổ sung thêm tờ trình xin ý kiến cổ đông về việc điều chỉnh giảm tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài.

Cụ thể, HĐQT MSB muốn tạm thời giảm room ngoại từ 30% xuống 29,88%. Mục đích nhằm hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục trong đợt chào bán cổ phiếu quỹ ra công chúng và chào bán cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Theo đó, HĐQT ngân hàng cũng muốn được ủy quyền toàn bộ trong việc quyết định thời gian điều chỉnh room ngoại để trở về giới hạn 30% theo đúng quy định, cũng như việc chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và thực hiện mọi thủ tục liên quan.

Ngoài việc muốn giảm room ngoại tạm thời, ngân hàng dự kiến trình cổ đông thông qua việc tăng vốn điều lệ từ 11.750 tỷ lên 15.275 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu phổ thông để trả cổ tức tỷ lệ 30%.

Với số vốn điều lệ tăng thêm là 3.525 tỷ đồng, MSB sẽ sử dụng vào việc bổ sung nguồn vốn trung, dài hạn cho các hoạt động cấp tín dụng, đầu tư trái phiếu chính phủ; đầu tư nâng cấp, cải tạo hệ thống các điểm giao dịch; nâng cao năng lực tài chính để thích ứng với biến động của thị trường.

Trong năm 2021, HĐQT ngân hàng cũng có ý định thoái vốn tại Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản MSB để tập trung vào lĩnh vực kinh doanh ngân hàng làm cốt lõi.

Về kế hoạch kinh doanh trong năm 2021, ngân hàng đạt mục tiêu lợi nhuận trước thuế trong năm nay đạt 3.280 tỷ đồng, tăng 30% so với năm trước trước.

Tổng tài sản tính đến cuối năm 2021 mục tiêu đạt 190.000 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm nay. Trong đó, dư nợ tín dụng đạt 106.208 tỷ đồng, tăng 125%. Vốn huy động tại thị trường I và trái phiếu huy động vốn đạt 114.105 tỷ đồng, tăng 15%. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 3%.

Tỷ lệ chia cổ tức năm 2021 mục tiêu thấp nhất ở mức 15%.

Lê Huy