Hàng hóa

Đà Nẵng dự kiến nâng tổng công suất lắp đặt điện mặt trời áp mái đạt gần 170 MW vào năm 2025

21:45 | 12/01/2021

Chia sẻ

Dự kiến đến năm 2025, tổng công suất lắp đặt điện mặt trời mái nhà toàn TP Đà Nẵng đạt khoảng 170 MW, sản lượng đóng góp khoảng 3,89% tổng nhu cầu điện toàn thành phố.

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành quyết định phê duyệt Đề án Phát triển điện mặt trời trên mái nhà thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, tầm nhìn đến 2035.

Theo Đề án, đến năm 2025, tổng công suất lắp đặt điện mặt trời mái nhà toàn TP Đà Nẵng đạt khoảng 169,54 MW (khoảng 17,76% tiềm năng kỹ thuật), sản lượng điện mặt trời mái nhà tương ứng khoảng 247.535 MWh, đóng góp khoảng 3,89% tổng nhu cầu điện toàn thành phố (6.355.600 MWh).

Đà Nẵng muốn tổng công suất lắp đặt điện mặt trời áp mái đạt gần 170 MW vào năm 2025 - Ảnh 1.

Điện mặt trời áp mái ngày càng được các địa phương nhân rộng. (Ảnh: Khải An).

Đến năm 2030, tổng công suất lắp đặt điện mặt trời mái nhà toàn thành phố khoảng 293,92 MW (khoảng 30,78% tiềm năng kỹ thuật), sản lượng điện mặt trời mái nhà tương ứng khoảng 429.128 MWh, đóng góp khoảng 4,8% tổng nhu cầu điện toàn thành phố (8.939.600 MWh).

Đến năm 2035, tổng công suất lắp đặt điện mặt trời mái nhà toàn thành phố khoảng 402,24 MW (khoảng 42,13% so với tiềm năng kỹ thuật), sản lượng điện mặt trời mái nhà tương ứng khoảng 587.273 MWh, đóng góp khoảng 4,84% tổng nhu cầu điện toàn thành phố (12.127.700 MWh).

Để đạt mục tiêu đề ra, Đà Nẵng ưu tiên bố trí nguồn vốn từ ngân sách thành phố để thực hiện kế hoạch, chương trình thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà theo từng giai đoạn 5 năm.

Trong đó chú trọng phát triển điện mặt trời mái nhà tại trụ sở công và các mái nhà trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi để các dự án đầu tư điện mặt trời mái nhà (lĩnh vực năng lượng mới) được hưởng các hỗ trợ về lãi suất vay theo chính sách hỗ trợ các tổ chức vay vốn để đầu tư các dự án phát triển kinh tế - xã hội quan trọng trên địa bàn thành phố.

Theo đánh giá, Đà Nẵng có số giờ nắng trung bình 2.100 giờ/năm, cường độ bức xạ trung bình 4,89kWh/m2/ngày. Qua đó, tiềm năng từ năng lượng mặt trời để sản xuất điện là 0,733kWh/m2/ngày.

Khải An