Nhà đất

COVID-19 tác động tiêu cực, lợi nhuận của Hải Phát Invest giảm mạnh

12:28 | 31/07/2020

Chia sẻ

Quí II năm nay, COVID-19 đã ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình kinh doanh của các công ty thành viên. Theo đó, lợi nhuận hợp nhất của Hải Phát Invest giảm mạnh so với cùng kì năm ngoái.

CTCP Đầu tư Hải Phát (Hải Phát Invest, Mã: HPX) vừa công bố BCTC hợp nhất quí II/2020 với doanh thu thuần đạt hơn 276 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế (LNST) đạt 26 tỉ đồng, giảm lần lượt 66% và 47% so với cùng kì năm trước. 

Hải Phát Invest báo lãi quí II giảm 47% so với cùng kì do dịch COVID-19 - Ảnh 1.

(Nguồn: Báo cáo giải trình Hải Phát Invest)

Trong đó, hoạt động kinh doanh bất động sản đóng góp 64% nguồn thu, ứng với 177 tỉ đồng, giảm mạnh 75% so với cùng kì. Tuy nhiên, nhờ chi phí giá vốn giảm mạnh nên biên lợi nhuận gộp được cái thiện.

Trong kì, Hải Phát Invest cũng thu về 75 tỉ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, giảm 28% so với cùng kì. Doanh nghiệp cho biết, nguyên nhân lợi nhuận công ty giảm do tác động của dịch COVID-19 khiến lợi nhuận của các công ty thành viên giảm.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, Hải Phát Invest mang về hơn 636 tỉ đồng doanh thu thuần và gần 60 tỉ đồng LNST, giảm lần lượt 45% và 11% so với cùng kì. 

Năm 2020, Hải Phát Invest đặt mục tiêu doanh thu 1.600 - 2.000 tỉ đồng và LNST 350 - 400 tỉ đồng. Như vậy, dù đã hết nửa năm, Hải Phát vẫn còn cách rất xa mục tiêu.

Ngoài ra, dòng tiền kinh doanh trong kì của Hải Phát âm hơn 180 tỉ đồng, trong khi cùng kì ghi nhận hơn 597 tỉ đồng.

Tại thời điểm 30/6/2020, tổng tài sản của Hải Phát Invest ghi nhận 6.453 tỉ đồng, giảm nhẹ 5% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn nhích nhẹ lên 4.058 tỉ đồng và tài sản dài hạn tăng lên 2.395 tỉ đồng.

Tiền và các khoản tương đương tiền của doanh nghiệp giảm mạnh so với đầu năm. Trong đó, tiền mặt giảm mạnh từ hơn 26 tỉ đồng về gần 8 tỉ đồng, tiền gửi ngân hàng không kì hạn giảm từ 317 tỉ đồng còn 225 tỉ đồng, các khoản tương đương tiền giảm mạnh nhất, từ hơn 58 tỉ đồng về còn 500 triệu đồng.

Hàng tồn kho trong kì giảm 12%, từ 2.160 tỉ đồng xuống còn 1.887 tỉ đồng. Trong đó, chiếm hơn một nửa là bất động sản để bán đang xây dựng với hơn 1.017 tỉ đồng nhưng công ty không thuyết minh cụ thể các dự án. 

Vào ngày 30/6, một số tài sản tồn kho tại Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội Phú Lãm được sử dụng làm tài sản đảm bảo cho khoản vay của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh Đô Thành.

Ngoài ra, doanh nghiệp vẫn còn ghi nhận hơn 60 tỉ đồng chi phí xây dựng cơ bản dở dang, bao gồm dự án Tân Tây Đô (gần 46 tỉ đồng), Dự án Tây Nam An Khánh (gần 3 tỉ đồng) và hơn 12 tỉ đồng tại các dự án khác.

Nợ phải trả của công ty tính đến cuối kì gần 3.424 tỉ đồng, giảm 11% so với đầu năm. Tổng dư nợ vay chiếm hơn 2.070 tỉ đồng.

Hà Lê