|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Coteccons muốn phát hành hơn 24,8 triệu cổ phiếu để tăng vốn

21:31 | 24/08/2023
Chia sẻ
Sau phát hành, vốn điều lệ của Coteccons dự kiến tăng lên 992 tỷ đồng.

HĐQT CTCP Xây dựng Coteccons (Mã: CTD) vừa thông qua phương án phát hành hơn 24,8 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần, tương đương 33,3% lượng cổ phiếu đang lưu hành. Tỷ lệ thực hiện quyền là 3:1 (cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới). Nguồn vốn thực hiện được lấy từ quỹ đầu tư phát triển trên BCTC riêng năm 2022 đã kiểm toán.

Nếu đợt phát hành thành công, vốn điều lệ của công ty sẽ tăng từ 744 tỷ đồng lên 992 tỷ đồng.

HĐQT sẽ uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định thời điểm phát hành trong 2023 hoặc thời gian khác theo quyết định của HĐQT và sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. 

Về tình hình kinh doanh 6 tháng đầu năm, Coteccons ghi nhận 6.749 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 30%, lợi nhuận sau thuế đạt 52 tỷ đồng, gấp 10 lần so với cùng kỳ.

Cuối quý II, tổng tài sản của công ty đạt 21.375 tỷ đồng tăng 13% so với đầu năm. Tổng tiền, tương đương tiền, tiền gửi có kỳ hạn khoảng 3.838 tỷ đồng. 

Tổng nợ vay tại ngày 30/6 là 1.195 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm, trong đó 498 tỷ đồng vay dài hạn bao gồm 472 tỷ đồng dư nợ trái phiếu. Còn lại là dư nợ vay từ ngân hàng.

Vốn chủ sở hữu cuối kỳ là 8.272 tỷ đồng bao gồm 338 tỷ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, 4.667 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển.

Chốt phiên 24/8, cổ phiếu CTD dừng tại 59.500 đồng/cp, dù đã suy giảm so với giữa tháng 7 nhưng cổ phiếu vẫn tăng 65% so với thị giá đầu tháng 3.

Diễn biến giá cổ phiếu CTD từ đầu năm đến nay. (Nguồn: Trading View).

Lâm Anh