|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Công ty con Masan High-Tech Materials (MSR) phát hành 2.600 tỷ đồng trái phiếu để cơ cấu nợ

20:59 | 01/06/2023
Chia sẻ
4 lô trái phiếu của Công ty TNHH Khai Thác Chế Biến Khoáng Sản Núi Pháo phát hành đều có kỳ hạn 5 năm.

Công ty TNHH Khai Thác Chế Biến Khoáng Sản Núi Pháo (Nuiphao Mining) vừa phát hành 4 lô trái phiếu với tổng mệnh giá 2.600 tỷ đồng.

Cụ thể, lô trái phiếu NPMCB2328001, NPMCB2328002, NPMCB2328003, NPMCB2328004 có giá trị phát hành theo mệnh giá lần lượt là 640 tỷ đồng, 720 tỷ đồng, 630 tỷ đồng và 610 tỷ đồng.

4 lô trái phiếu này có kỳ hạn 5 năm (60 tháng), trả lãi 6 tháng/lần. Trong đó, hai kỳ đầu tiên áp dụng lãi suất cố định 9%/năm và các kỳ tiếp theo tính bằng tổng lãi suất tham chiếu cộng với 4,1%/năm. Trái phiếu được phát hành nhằm mục đích cơ cấu lại khoản nợ của các lô trái phiếu đáo hạn ngày 29/5.

Các lô trái phiếu này là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, tài sản bảo đảm là một phần tài sản của dự án Núi Pháo và CTCP Tập đoàn Masan (Mã: MSN) cam kết bảo lãnh cho nghĩa vụ thanh toán của tổ chức phát hành.

Tại ngày 6/3/2023, tài sản của dự án Núi Pháo được CTCP Thẩm định giá và tư vấn quốc tế định giá ở mức 18.016 tỷ đồng. 

Tỷ lệ chia sẻ tài sản của dự án Núi Pháo cho từng lô trái phiếu theo dự kiến là 7,49%, tương ứng 1.349 tỷ đồng và có thể được thay đổi tại từng thời điểm định giá. Ngoài ra, dự án này cũng đang được sử dụng làm tài sản đảm đảm cho các khoản nợ khác của công ty và Masan Hightech Materials.

Theo tìm hiểu, Nuiphao Mining được thành lập năm 2014, có trụ sở tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, hoạt động chính trong lĩnh vực khai thác quặng kim loại. Hiện tại, CTCP Masan High-Tech Materials (Mã: MSR) sở hữu 100% vốn điều lệ Nuiphao Mining.

Về tình hình kinh doanh, năm 2022, doanh thu thuần của Nuiphao Mining đạt 15.550 tỷ đồng tăng 15% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 213 tỷ đồng, giảm 41% so với năm 2021.

Cuối năm 2022, tổng tài sản của công ty là 38.181 tỷ đồng. Khoản tiền, tương đương tiền, tiền gửi có kỳ hạn 1.496 tỷ đồng. Chiếm tỷ trọng lớn nhất (44%) trong cơ cấu tài sản là tài sản cố định với 16.902 tỷ đồng.

Tại ngày 31/12/2022, tổng nợ vay của Nuiphao Mining khoảng 13.098 tỷ đồng, trong đó dư nợ vay trái phiếu là 7.357 tỷ bao gồm 1.561 tỷ dài hạn. Vốn chủ sở hữu khoảng 12.396 tỷ đồng bao gồm 1.181 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Lâm Anh

Nhận định thị trường chứng khoán tuần 25 - 29/9: Rủi ro mở rộng nhịp điều chỉnh có phần chiếm ưu thế
Nhận định thị trường chứng khoán tuần 25 - 29/9: Theo dự báo của công ty chứng khoán, mặc dù ngưỡng hỗ trợ xa quanh 1.17x, đã cho phản ứng và giúp VN-Index tránh được nhịp giảm sâu, rủi ro mở rộng nhịp điều chỉnh trong các phiên kế tiếp vẫn đang có phần chiếm ưu thế.