Doanh nghiệp

Công ty con của Masan Resources vừa nhận 130 triệu USD thắng kiện từ thành viên của Tập đoàn Jacobs

10:21 | 11/09/2019

Chia sẻ

Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo cho biết, công ty của Tập đoàn Jacobs tại Australia đã hoàn tất nghĩa vụ thanh toán 130 triệu USD theo phán quyết của Trung tâm Trọng tài quốc tế Singapore.

Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo, doanh nghiệp do Công ty cổ phần Tài nguyên Masan (Masan Resources - Mã: MSR) sở hữu 100% vốn vừa thông báo dàn xếp vụ kiện với công ty con của Tập đoàn Jacobs tại Australia.

Thông báo của Masan Resources cho biết, đối tác nước ngoài đã thanh toán cho Núi Pháo 130 triệu USD, tương đương khoảng 3.000 tỉ đồng theo phán quyết của hội đồng trọng tài do Trung tâm Trọng tài quốc tế Singapore chỉ định.

Cụ thể, ngày 28/3/2019, một hội đồng gồm 3 trọng tìa viên do Trung tâm Trọng tài quốc tế Singapore chỉ định đã đưa ra phán quyết chung thẩm từng phần, theo đó chấp thuận khoản bồi thường cho Núi Pháo phát sinh từ hành vi của Jacobs.

Bên cạnh phát quyết Chung thẩm từng phần, Hội đồng trọng tài cũng xem xét các yêu cầu đối với tiền lãi và chi phí tố tụng trọng tài. Như là một phần thoả thuận dàn xếp, Núi Pháo chấm dứt vô điều kiện việc thực hiện các quyền theo Phán quyết Chung thẩm Từng phần cùng tất cả các yêu cầu và hành động khác liên quan đến vụ kiện tại trọng tài quốc tế.

Vụ việc liên quan đến việc kí kết và thực hiện hợp đồng thiết kế và cung cấp thiết bị giữa Núi Pháo và Jacobs năm 2011 cho mục đích thiết kế, cung cấp thiết bị và quản lí thi công xây dựng dây chuyền chế biến khoán sản của Núi Pháo tại tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam. Dây chuyền chế biến này được hoàn thiện trong năm 2015, 2016. Tất cả các điều khoản thoả thuận dàn xếp bị ràng buộc bởi các qui định về bảo mật.

Cong ty mẹ của Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo - Masan Resources có vốn điều lệ 8.993 tỉ đồng. Hiện Tập đoàn Masan đang sở hữu hơn 95% vốn tại Masan Resources.

Trong 6 tháng đầu năm, doanh thu của Masan Resources ghi nhận mức 2.690 tỉ đồng, giảm 17% so với cùng kì năm trước. Lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 1,6 tỉ đồng. Với việc thắng kiện Jacobs, nhiều khả năng số tiền này sẽ được ghi nhận vào khoản mục thu nhập tài chính tại báo cáo tài chính hợp nhất quý III của Masan Resources.

Hoàng Trung