|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Công ty con của Hoá chất Đức Giang dự kiến chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 140%

09:14 | 26/02/2023
Chia sẻ
Với 25 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Phốt Pho Apatit Việt Nam (công ty con của Hoá chất Đức Giang) phải chi khoảng 350 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức năm 2023.

CTCP Phốt Pho Apatit Việt Nam (: PAT) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Trong đó, có tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh với 1.790 tỷ đồng doanh thu và 416 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm lần lượt 43%, 57% so với thực hiện năm 2022.

Ngoài ra, công ty dự kiến chia cổ tức bằng tiền năm 2023 với tỷ lệ 140% (1 cổ phiếu nhận được 14.000 đồng), giảm đáng kể so với tỷ lệ năm trước là 306,55% (đã tạm ứng cổ tức bằng tiền tỷ lệ 200%, dự kiến chi trả thêm cổ tức bằng tiền tỷ lệ 106,55%).

Với 25 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Phốt Pho Apatit Việt Nam phải chi khoảng 350 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức năm 2023.

Nguồn: PAT.

Theo tìm hiểu, Phốt pho Apatit Việt Nam được thành lập năm 2014, hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất phốt pho vàng. Công ty hiện có 3 cổ đông lớn, trong đó Công ty TNHH MTV Hoá chất Đức Giang Lào Cai (công ty con của Tập đoàn Hoá chất Đức Giang) nắm 51% vốn điều lệ. Như vậy, Phốt pho Apatit Việt Nam là công ty con gián tiếp của Hoá chất Đức Giang.

Hai cổ đông lớn tiếp theo của Phốt pho Apatit Việt Namông Đào Hữu Duy Anh – Tổng giám đốc Hoá chất Đức Giang khi sở hữu 9,03% vốn điều lệ và ông Đào Hữu Huyền – Chủ tịch HĐQT Hoá chất Đức Giang với 7,69% vốn điều lệ.

Về tình hình kinh doanh, năm 2022, Phốt pho Apatit Việt Nam ghi nhận 3.150 tỷ đồng doanh thu tăng 98%, lợi nhuận sau thuế đạt 963 tỷ đồng tăng 276% so với cùng kỳ. So với kế hoạch năm đặt ra, công ty vượt 36% chỉ tiêu doanh thu, vượt 61% mục tiêu lợi nhuận.

Nguồn: Lâm Anh tổng hợp từ BCTC của PAT.

Tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản của công ty đạt 1.194 tỷ đồng, tăng 19% so với đầu năm. Khoản tiền, tương đương với tiền, tiền gửi có kỳ hạn khoảng 556 tỷ đồng. Hàng tồn kho giảm 50% so với đầu năm còn 67 tỷ, chủ yếu là thành phẩm và nguyên vật liệu.

Cuối năm 2022, tổng nợ vay của Phốt pho Apatit Việt Nam khoảng 74 tỷ đồng, hoàn toàn là nợ vay ngắn hạn. Vốn chủ sở hữu đạt 781 tỷ đồng bao gồm 463 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Lâm Anh

PMI tháng 5 giảm xuống 45,3 điểm, đơn đặt hàng mới giảm mạnh nhất trong 20 tháng
PMI tháng 5 của Việt Nam giảm xuống 45,3 điểm. Sản lượng và số lượng đơn đặt hàng mới giảm mạnh hơn. Ngoài ra chi phí đầu vào giảm lần đầu tiên trong 3 năm, việc làm và hoạt động mua hàng cũng giảm.