Chứng khoán

Cổ phiếu tâm điểm ngày 27/5: BVH, SZC, DPM, SHB

17:55 | 26/05/2020

Chia sẻ

Nhận định kĩ thuật về một số cổ phiếu tâm điểm được các công ty chứng khoán đưa ra gồm BVH, SZC, DPM, SHB.

BVH - Tín hiệu tích cực 

CTCP Chứng khoán Ngân hàng BIDV (BSC)

Điểm nhấn thuật: 

- Xu hướng hiện tại: Tăng giá 

- Chỉ báo xu hướng MACD: Phân kỳ dương, MACD nằm trên đường tín hiệu. 

- Chỉ báo RSI: vùng trung lập, xu hướng tăng. 

Phân tích:

BVH đã có dấu hiệu tăng giá mạnh sau khi tích lũy ngắn hạn trong vùng giá 45 - 50. Thanh khoản cổ phiếu đã vượt ngưỡng trung bình 20 phiên đồng thuận với đà tăng giá của cổ phiếu. 

Chỉ báo RSI và chỉ báo MACD đều đang ủng hộ xu hướng tăng giá của cổ phiếu. Đường giá cổ phiếu cũng đang nằm trên dải mây ichimoku, cho thấy động lực tăng giá trung hạn đã hình thành. BVH nhiều khả năng kiểm tra lại ngưỡng giá 65 trong các phiên giao dịch tới.

Cổ phiếu tâm điểm ngày 27/5: BVH, SZC, DPM, SHB - Ảnh 1.

Đồ thị kĩ thuật cổ phiếu BVH

SZC - Mở rộng xu hướng tăng ngắn hạn

CTCP Chứng khoán Yuanta Việt Nam (FSC)

Phân tích:

Mức Stock Rating của SZC ở mức 88 điểm, trong đó điểm cơ bản ở mức 98 điểm cho thấy mức xếp hạng tăng trưởng của cổ phiếu này là tích cực và nền tảng cơ bản của SZC cũng tích cực nhất trong ngành. 

Đồ thị giá của SZC vượt mức kháng cự 19,85 với khối lượng giao dịch tăng đột biến cho thấy xu hướng tăng ngắn hạn có thể sẽ mở rộng về các mức cao hơn là 25,12.

Cổ phiếu tâm điểm ngày 27/5: BVH, SZC, DPM, SHB - Ảnh 2.

Đồ thị kĩ thuật cổ phiếu SZC

DPM – Thoát khỏi giai đoạn tích lũy

CTCP Chứng khoán Yuanta Việt Nam (FSC)

Điểm nhấn thuật:

- Kháng cự ngắn hạn 15,4

- Hỗ trợ ngắn hạn 13,84 

- Xu hướng ngắn hạn: Tăng 

- Kháng cự trung hạn 18,73 

- Hỗ trợ trung hạn 12,79 

- Xu hướng trung hạn: Tăng

Phân tích:

Mức Stock Rating của DPM ở mức 85 điểm cho thấy mức xếp hạng tăng trưởng của cổ phiếu là tích cực. Đồ thị giá của DPM thoát khỏi giai đoạn tích lũy với khối lượng giao dịch tăng mạnh so với mức khối lượng trung bình 20 phiên. 

Đồng thời, xu hướng ngắn hạn được nâng từ mức giảm lên tăng và hoàn tất mô hình tam giác cho thấy xu hướng tăng trung hạn tiếp tục duy trì.

Cổ phiếu tâm điểm ngày 27/5: BVH, SZC, DPM, SHB - Ảnh 3.

Đồ thị kĩ thuật cổ phiếu DPM. Nguồn: Fireant

SHB – Giữ vững mức hỗ trợ 12

CTCP Chứng khoán Yuanta Việt Nam (FSC)

Điểm nhấn thuật:

- Kháng cự ngắn hạn 17,4

- Hỗ trợ ngắn hạn 12

- Xu hướng ngắn hạn: Tăng 

- Kháng cự trung hạn 18,24 

- Hỗ trợ trung hạn 11,66 

- Xu hướng trung hạn: Giảm 

Phân tích:

Mức Stock Rating của SHB ở mức 89 điểm cho thấy mức xếp hạng tăng trưởng của cổ phiếu này tích cực. Đồ thị giá của SHB giữ vững mức hỗ trợ 12 và hoàn tất xu hướng giảm ngắn hạn. Đồng thời, dòng tiền ngắn hạn có xu hướng gia tăng trở lại và xu hướng ngắn hạn được nâng từ mức giảm lên tăng.

Cổ phiếu tâm điểm ngày 27/5: BVH, SZC, DPM, SHB - Ảnh 4.

Đồ thị kĩ thuật cổ phiếu SHB. Nguồn: Fireant

Nhà đầu tư chỉ nên xem những nhận định của các công ty chứng khoán là nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán đều có khuyến cáo miễn trách nhiệm đối với những nhận định trên.

Ánh Hường