|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Cổ phiếu tâm điểm ngày 17/3: HPX, NVB, DHC, BWE, TNG

17:58 | 16/03/2020
Chia sẻ
Nhận định kĩ thuật về một số cổ phiếu tâm điểm được các công ty chứng khoán đưa ra gồm HPX, NVB, DHC, BWE, TNG.

HPX -  Tích cực 

CTCP Chứng khoán Ngân hàng BIDV (BSC)

Điểm nhấn kĩ thuật: 

- Xu hướng hiện tại: Tăng giá

- Chỉ báo xu hướng MACD: Phân kì dương, MACD vừa cắt lên đường tín hiệu

- Chỉ báo RSI: Vùng trung lập, hướng lên vùng quá mua

- Ngưỡng kháng cự tại 29

Phân tích:

HPX là một trong những cổ phiếu Midcap đang trong xu hướng tăng giá ngắn hạn. HDG đang xác lập ngưỡng hỗ trợ tại vùng giá 26,5. Thanh khoản cổ phiếu nằm dưới ngưỡng giao dịch trung bình 20 phiên, báo hiệu xu hướng tăng vẫn khá yếu. 

Chỉ báo RSI và chỉ báo MACD đều ủng hộ xu hướng tăng giá. Cổ phiếu cũng đã vượt dải mây Ichimoku, báo hiệu xu hướng tăng giá trung hạn đã hình thành. HPX có khả năng kiểm tra lại kháng cự tại ngưỡng giá 29 trong thời gian tới.

Cổ phiếu tâm điểm ngày 17/3: HPX, NVB, DHC, BWE, TNG - Ảnh 1.

Đồ thị kĩ thuật cổ phiếu HPX

NVB - Tích lũy 

CTCP Chứng khoán Ngân hàng BIDV (BSC)

Điểm nhấn kĩ thuật: 

- Xu hướng hiện tại: Tích lũy

- Chỉ báo xu hướng MACD: Hội tụ, đường MACD cắt đường tín hiệu.

- Chỉ báo RSI: Vùng trung lập

- Ngưỡng hỗ trợ 8,1; ngưỡng kháng cự 9,3

Phân tích:

NVB là một trong những cổ phiếu Midcap đang nằm trong xu hướng tích lũy sau khi gần chạm ngưỡng hỗ trợ 8,1. Thanh khoản cổ phiếu cũng duy trì ở mức cao, cho thấy xu hướng giao dịch đang diễn ra khá kịch liệt. 

Chỉ báo MACD duy trì xu hướng tích lũy trong khi chỉ báo RSI đang ủng hộ xu hướng hồi phục ngắn hạn. Cổ phiếu cũng đang tiếp cận dải mây Ichimoku, cho thấy xu hướng tăng trung hạn vẫn đang hình thành. 

Ngưỡng kháng cự gần nhất của cổ phiếu quanh ngưỡng giá 9,3. Như vậy, cổ phiếu sẽ duy trì xu hướng tích lũy trong vùng giá 8 - 9,3 trong giai đoạn tới.

Cổ phiếu tâm điểm ngày 17/3: HPX, NVB, DHC, BWE, TNG - Ảnh 2.

Đồ thị kĩ thuật cổ phiếu NVB

BWE - Tích lũy 

CTCP Chứng khoán Ngân hàng BIDV (BSC)

Điểm nhấn kĩ thuật: 

- Xu hướng hiện tại: Tích lũy 

- Chỉ báo xu hướng MACD: Phân kì âm, đường MACD ở dưới đường tín hiệu.

- Chỉ báo RSI: giảm dần dưới giá trị 40 và chưa đi vào vùng quá bán.

- Ngưỡng hỗ trợ gần nhất của cổ phiếu quanh ngưỡng giá 19 trong khi kháng cự tại ngưỡng giá 22. 

Phân tích:

BWE là một trong những cổ phiếu midcap đang trong kiểm tra lại vùng đáy 19. Thanh khoản cổ phiếu đang nằm trên ngưỡng trung bình 20 phiên tạo, báo hiệu lực mua bán đang diễn ra khá mạnh. 

Chỉ báo RSI và chỉ báo MACD đều đều đang ủng hộ nhịp điều chỉnh ngắn hạn. Cổ phiếu vẫn nằm dưới dải mây Ichimoku, báo hiệu xu hướng tăng giá chưa hình đã hình thành. Cổ phiếu đang trong dịp kiểm tra lại ngưỡng hỗ trợ 19, nếu tạo lập được ngưỡng hỗ trợ trong 2 - 3 phiên tới sẽ là cổ phiếu đáng chú ý trong đợt giảm điểm lần này.

Cổ phiếu tâm điểm ngày 17/3: HPX, NVB, DHC, BWE, TNG - Ảnh 3.

Đồ thị kĩ thuật cổ phiếu BWE

DHC - Tích lũy 

CTCP Chứng khoán Ngân hàng BIDV (BSC)

Điểm nhấn kĩ thuật: 

- Xu hướng hiện tại: Tích lũy

- Chỉ báo xu hướng MACD: Hội tụ, đường MACD cắt đường tín hiệu.

- Chỉ báo RSI: Vùng trung lập, hướng lên

-  Vùng kháng cự gần nhất cổ phiếu là vùng giá 41 - 42

Phân tích:

DHC là một trong những cổ phiếu midcap đang trong xu hướng tích lũy sau khi giảm về ngưỡng hỗ trợ 36. Thanh khoản tăng mạnh trong những phiên gần đây và duy trì ở ngưỡng trung bình 20 phiên, cho thấy lực hỗ trợ khá mạnh. 

Chỉ báo RSI và chỉ báo MACD đều đang ủng hộ xu hướng tích lũy. Đường giá cổ phiếu cũng đã vượt lên dải mây Ichimoku, báo hiệu xu hướng tăng giá trung hạn đã hình thành. Như vậy DHC có thể duy trì nhịp vận động trong vùng giá 36 - 42 trong giai đoạn tới.

Cổ phiếu tâm điểm ngày 17/3: HPX, NVB, DHC, BWE, TNG - Ảnh 4.

Đồ thị kĩ thuật cổ phiếu DHC

TNG - Tích cực 

CTCP Chứng khoán Ngân hàng BIDV (BSC)

Điểm nhấn kĩ thuật: 

- Xu hướng hiện tại: Tích lũy dài hạn, giảm giá ngắn hạn.

- Chỉ báo xu hướng MACD: Hội tụ, MACD nằm dưới đường tín hiệu

- Chỉ báo RSI: Vùng trung lập, hướng lên

- Đường MA: EMA26 nằm trên EMA12

- Ngưỡng hỗ trợ cổ phiếu nằm ở mức giá 13 trong khi ngưỡng kháng cự gần nhất của cổ phiếu ở ngưỡng 15.

Phân tích:

TNG là một trong những cổ phiếu small cap đang hình thành xu hướng hồi phục ngắn hạn. Thanh khoản đang duy trì ở ngưỡng trung bình 20 phiên, cho thấy xu hướng tăng vẫn chưa suy yếu. 

Chỉ báo RSI đang ủng hộ xu hướng tăng giá trong khi chỉ báo MACD đang tạo thành xu hướng hồi phục. Cổ phiếu vẫn đang nằm dưới dải mây Ichimoku, báo hiệu xu hướng tăng giá trung hạn chưa hình thành. Cổ phiếu có kiểm tra lại ngưỡng giá 15 trong ngắn hạn và tiếp tục vận động tích lũy trong vùng giá 12 - 15.

Cổ phiếu tâm điểm ngày 17/3: HPX, NVB, DHC, BWE, TNG - Ảnh 5.

Đồ thị kĩ thuật cổ phiếu TNG

Nhà đầu tư chỉ nên xem những nhận định của các công ty chứng khoán là nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán đều có khuyến cáo miễn trách nhiệm đối với những nhận định trên.

Ánh Hường