Chứng khoán

Cổ phiếu tâm điểm ngày 15/9: DBC, TCT, GEG, LDG

20:11 | 14/09/2020

Chia sẻ

Nhận định về một số cổ phiếu tâm điểm được các công ty chứng khoán đưa ra gồm DBC, TCT, GEG, LDG.

DBC - Tích cực

CTCP Chứng khoán Yuanta Việt Nam (FSC)

Điểm nhấn kĩ thuật:

- Kháng cự ngắn hạn 53,12

- Hỗ trợ ngắn hạn 45,96

- Xu hướng ngắn hạn tăng

- Kháng cự trung hạn 57

- Hỗ trợ trung hạn 40,39

- Xu hướng trung hạn tăng 

Phân tích:

Mức Stock Rating của DBC ở mức 93 điểm, trong đó điểm cơ bản và sức mạnh giá của DBC đều trên mức 80 điểm cho thấy mức xếp hạng tăng trưởng của cổ phiếu này là tích cực. 

Đồng thời, đồ thị giá của DBC có dấu hiệu thoát khỏi mô hình tích lũy và sớm bước vào giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tích cực. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn cũng được nâng lên mức tăng. Do đó, nhà đầu tư ngắn hạn có thể xem xét mua ở mức giá hiện tại.

Cổ phiếu tâm điểm ngày 15/9: DBC, TCT, GEG, LDG - Ảnh 1.

Đồ thị kĩ thuật cổ phiếu DBC

TCT - Tăng giá 

CTCP Chứng khoán Ngân hàng BIDV (BSC)

Điểm nhấn kĩ thuật: 

- Xu hướng hiện tại: Tăng giá

- Chỉ báo xu hướng MACD: Phân kỳ dương, MACD nằm trên đường tín hiệu 

- Chỉ báo RSI: Vùng quá mua, phá kênh Bollinger trên. 

Phân tích:

TCT đang nằm trong xu hướng tăng giá sau khi tích lũy quanh ngưỡng giá 25. Thanh khoản cổ phiếu đã vượt lên ngưỡng trung bình 20 phiên, đồng thuận với đà tăng giá của cổ phiếu. 

Chỉ báo RSI và chỉ báo MACD cũng đều ủng hộ nhịp tăng giá này. Đường giá cổ phiếu cũng đã vượt lên dải mây Ichimoku, cho thấy xu hướng tăng giá trung hạn đã hình thành. 

Cổ phiếu tâm điểm ngày 15/9: DBC, TCT, GEG, LDG - Ảnh 2.

Đồ thị kĩ thuật cổ phiếu TCT

LDG - Tích cực 

CTCP Chứng khoán Ngân hàng BIDV (BSC)

Phân tích:

LDG là một trong những cổ phiếu smallcap đang có tín hiệu hồi phục sau khi khi tích lũy ngắn hạn tại vùng giá 6 - 6,5. Thanh khoản LDG đã vượt ngưỡng giao dịch trung bình 20 phiên đồng thuận với đà tăng của bước giá. 

Chỉ báo MACD và RSI đều ủng hộ xu hướng tăng giá này. Đường giá cổ phiếu cũng đã cắt lên dải mây Ichimoku, báo hiệu xu hướng tăng giá trung hạn đã hình thành. Ngưỡng kháng cự gần nhất của cổ phiếu nằm ở mốc tại mốc 8 với ngưỡng hỗ trợ tại 6.

Cổ phiếu tâm điểm ngày 15/9: DBC, TCT, GEG, LDG - Ảnh 3.

Đồ thị kĩ thuật cổ phiếu LDG

GEG - Bứt phá

CTCP Chứng khoán Ngân hàng BIDV (BSC)

Phân tích:

GEG là một trong những cổ phiếu vốn hóa vừa đang nằm trong nhịp hồi phục sau khi tích lũy tại ngưỡng giá 16,5. Đồ thị giá cổ phiếu vừa ghi nhận một phiên bứt phá với thanh khoản tăng mạnh.

Theo đó, thanh khoản đã vượt ngưỡng trung bình 20 phiên trong phiên giao dịch gần nhất, đồng thuận với đà tăng cổ phiếu. 

Chỉ báo RSI và chỉ báo MACD đang ủng hộ xu hướng hồi phục ngắn hạn. Đường giá cổ phiếu đã vượt lên dải mây Ichimoku, báo hiệu xu hướng tăng giá trung hạn đã hình thành. Ngưỡng kháng cự gần nhất của cổ phiếu tại ngưỡng giá 22 với ngưỡng hỗ trợ tại mốc 16,5.

Cổ phiếu tâm điểm ngày 15/9: DBC, TCT, GEG, LDG - Ảnh 4.

Đồ thị kĩ thuật cổ phiếu GEG

Nhà đầu tư chỉ nên xem những nhận định của các công ty chứng khoán là nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán đều có khuyến cáo miễn trách nhiệm đối với những nhận định trên.

Ánh Hường