Chứng khoán

Cổ đông lớn VNDInvest vừa bị UBCK xử phạt hơn 112 triệu đồng

14:20 | 09/11/2019

Chia sẻ

Các vi phạm của bà Nguyễn Tạ Trúc Phương liên quan đến việc báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn tại công ty niêm yết.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Tạ Trúc Phương, cổ đông lớn của CTCP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam (VNDInvest - Mã: FID) với hàng loạt vi phạm về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Cụ thể, ngày 28/9/2018, bà Nguyễn Tạ Trúc Phương mua 350.000 cổ phiếu FID, dẫn đến số lượng sở hữu tăng lên thành 1,63 triệu cp, tương ứng tỉ lệ sở hữu tăng từ 5,82% lên 7,41% (từ ngưỡng 5% lên ngưỡng 7%).

Tiếp đó, từ ngày 11/10/2018 đến ngày 23/10/2018, bà Phương tiếp tục mua 547.000 cổ phiếu FID, dẫn đến tỉ lệ nắm giữ cổ phiếu liên tục thay đổi vượt ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu lưu hành của FID (tăng từ ngưỡng 7% lên ngưỡng các ngưỡng 8%, 9% và 10%).

Đến ngày 2/11/2018, bà Phương lại mua 25.000 cổ phiếu của VNDInvest, dẫn đến số lượng cổ phiếu tăng từ 2,577 triệu cp lên 2,602 triệu cp, tương ứng tỉ lệ sở hữu tăng từ 10.94% lên 11,05% (từ ngưỡng 10% lên ngưỡng 11%).

Các giao dịch của bà Phương liên tục dẫn đến việc tỉ lệ sở hữu thay đổi vượt quá các ngưỡng 1% tuy nhiên lại không có báo cáo gửi UBCK, theo đó UBCK phạt tiền bà Nguyễn Tạ Trúc Phương 35 triệu đồng với vi phạm này.

Cũng liên quan đến giao dịch cổ phiếu của VNDInvest, ngày 5/3 năm nay, bà Nguyễn Tạ Trúc Phương đã thực hiện giao dịch mua 1.900 cổ phiếu FID, dẫn đến sở hữu tăng lên thành 2,8 triệu cổ phiếu, tương ứng tỉ lệ sở hữu tăng từ 11,99% lên 12,004% (từ ngưỡng 11% lên ngưỡng 12%).

Tuy nhiên đến ngày 2/4, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo sở hữu của bà Phương khi có sự thay đổi tỉ lệ sở hữu vượt quá các ngưỡng 1%. Với lỗi báo cáo không đúng thời hạn, bà Phương bị UBCK phạt thêm 15 triệu đồng.

Bên cạnh đó, UBCK cũng phạt bà Phương 62,5 triệu đồng do vi phạm không báo cáo khi sở hữu từ 5% trở lên số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty đại chúng.

Cụ thể, ngày 27/9, bà Nguyễn Tạ Trúc Phương đã mua 280.000 cổ phiếu FID, dẫn đến số lượng sở hữu tăng lên thành 1,28 triệu cổ phiếu FID (tỉ lệ 5,82%) và trở thành cổ đông lớn của VNDInvest, tuy nhiên không báo cáo về việc trở thành cổ đông lớn của VNDInvest.

Như vậy, với hàng loạt các vi phạm trên, tổng số tiền xử phạt đối với bà Phương là 112,5 triệu đồng. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 5/11.

Sơn Tùng