Chứng khoán

Xử phạt sếp Hà Đô do chậm báo cáo kết quả bán cổ phiếu HDG

10:22 | 22/10/2019

Chia sẻ

Cùng đợt này, UBCKNN xử phạt hai cổ đông lớn của Vật tư Bến Thành và In Sách giáo khoa tại thành phố Hà Nội do hành vi chậm báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành quyết định  xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Nguyễn Văn Đông, thành viên HĐQT của CTCP Tập đoàn Hà Đô (Mã: HDG). 

Theo đó, ông Nguyễn Văn Đông bị xử phạt 12,5 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch. Cụ thể, ông Đông bán 40.050 cổ phiếu HDG vào ngày 8/4. Tuy nhiên, đến ngày 22/4, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM mới nhận được báo cáo kết quả thực hiện giao dịch của ông Nguyễn Văn Đông.

Bên cạnh đó, UBCKNN xử phạt hai cá nhân khác là ông Trần Anh Chuyên - cổ đông lớn của CTCP Vật tư Bến Thành (Mã: VT1) và bà Nguyễn Thị Ngân - cổ đông lớn của CTCP In Sách giáo khoa tại thành phố Hà Nội (Mã: TPH).

Ông Trần Anh Chuyên bị xử phạt 25 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của công ty đại chúng. 

Ngày 6/7/2018, ông Trần Anh Chuyên mua 2.600 cổ phiếu VT1, dẫn đến số lượng cổ phiếu tăng từ 99.100 lên 101.700 cp, tương ứng tỷ lệ nắm giữ tăng từ 4,96% lên 5,09%, tăng vượt ngưỡng 5% khối lượng cổ phiếu lưu hành của Vật tư Bến Thành. Đến ngày 15/3/2019, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo và giải trình của ông Chuyên.

Cùng hành vi vi phạm như ông Trần Anh Chuyên, bà Nguyễn Thị Ngân bị xử phạt 31,5 triệu đồng. Ngày 5/7/2018, bà Nguyễn Thị Ngân mua 19.000 cổ phiếu TPH, dẫn đến số lượng cổ phiếu tăng từ 88.600 lên 107.600 cp, tương ứng tỷ lệ nắm giữ tăng từ 4,67% lên 5,67%, vượt ngưỡng 5% khối lượng cổ phiếu lưu hành của In Sách giáo khoa tại thành phố Hà Nội. Đến ngày 13/0/2019, HNX mới nhận được báo cáo của bà Ngân.

Phan Quân