|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Chứng khoán Tân Việt (TVSI) kinh doanh ra sao trong quý III/2022?

17:40 | 19/10/2022
Chia sẻ
Ghi nhận trong quý III vừa qua, lợi nhuận của Chứng khoán Tân Việt (TVSI) thấp nhất kể từ quý IV/2020, đạt 75,3 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh quý III/2022 của Chứng khoán Tân Việt (TVSI). Nguồn: Thu Hà tổng hợp 

CTCP Chứng khoán Tân Việt (TVSI) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2022 với sự suy giảm về doanh thu và lợi nhuận so với cùng kỳ năm 2021.

Cụ thể, doanh thu hoạt động trong quý III của Chứng khoán Tân Việt đạt gần 634 tỷ đồng, giảm 12,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lãi từ bán các tài sản tài chính FVTPL chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu doanh thu, đạt 274,8 tỷ đồng trong quý III, tăng nhẹ 3,3%. Nguồn thu từ hoạt động môi giới chứng khoán đạt 91,4 tỷ đồng, giảm 41,4%.

Lãi từ các khoản cho vay và phải thu của Chứng khoán Tân Việt trong quý III giảm 28,3%, đạt 107,4 tỷ đồng. Thu từ lưu ký chứng khoán đạt 131,1 tỷ đồng, tăng 32,3%.

Ngược chiều doanh thu, chi phí hoạt động của Chứng khoán Tân Việt ghi nhận 455 tỷ đồng trong quý III, tăng nhẹ 7,1%.

Kết quả là, lợi nhuận trước thuế của Chứng khoán Tân Việt giảm 59,2% so với cùng kỳ, đạt 75,3 tỷ đồng. Lãi sau thuế của công ty giảm 49,3%.

Kết quả kinh doanh các quý của Chứng khoán Tân Việt (TVSI). Nguồn: Thu Hà tổng hợp. 

So với quý liền trước, doanh thu của Chứng khoán Tân Việt giảm khoảng 26%. Mức lợi nhuận trong quý III này của Chứng khoán Tân Việt ghi nhận thấp nhất kể từ quý IV/2020.

Quý IV/2021 ghi nhận kết quả kinh doanh kỷ lục của Chứng khoán Tân Việt với doanh thu hoạt động gần 1.200 tỷ đồng và lãi trước thuế hơn 250 tỷ đồng.

 Cho vay margin của Chứng khoán Tân Việt (TVSI). Nguồn: Thu Hà tổng hợp. 

Tổng tài sản của Tân Việt tại ngày 30/9 hơn 9.709 tỷ đồng, tăng hơn 3000 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Các khoản chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu tài sản gồm cho vay (3.820 tỷ đồng), đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (601 tỷ đồng), tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (2.073 tỷ đồng) và tiền và tương đương tiền (3.048 tỷ đồng).

Trong quý III, Chứng khoán DNSE gia tăng quy mô cho vay ký quỹ, đưa tổng dư nợ margin lên gần 3.100 tỷ đồng vào cuối tháng 9, cao hơn 727 tỷ đồng so với thời điểm cuối tháng 6.

Hoàng Linh