|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Lợi nhuận quý III của Chứng khoán Thành Công (TCI) giảm gần 57%, thấp nhất kể từ quý I/2021

12:12 | 19/10/2022
Chia sẻ
CTCP Chứng khoán Thành Công (Mã: TCI) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2022 với sự sụt giảm về doanh thu và lợi nhuận so với cùng kỳ năm ngoái.

Kết quả kinh doanh quý III/2022 của Chứng khoán Thành Công (TCI). Nguồn: Thu Hà tổng hợp. 

Cụ thể, doanh thu hoạt động trong quý III của Chứng khoán Thành Công đạt 43,9 tỷ đồng, giảm 36,8% so với cùng kỳ. Trong đó, lãi từ các tài sản tài chính FVTPL là 8,8 tỷ đồng, giảm 63,8%.

Thu từ hoạt động môi giới chứng khoán đạt 5,3 tỷ đồng, giảm 58,7%. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu tăng 8,4% lên 17 tỷ đồng. Thu từ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán là 8,5 tỷ đồng, giảm 29,8%.

Ngược chiều doanh thu, chi phí hoạt động của Chứng khoán Thành Công là 18,6 tỷ đồng trong quý III, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Kết quả là, lợi nhuận trước thuế của Chứng khoán Thành Công giảm 66,7% so với cùng kỳ, đạt 16,8 tỷ đồng. Lãi sau thuế của công ty trong quý thứ ba đạt 14 tỷ đồng, giảm 65,3%.

Kết quả kinh doanh các quý của Chứng khoán Thành Công (TCI). Nguồn: Thu Hà tổng hợp.  

Trong ba quý đầu năm nay, doanh thu hoạt động và lợi nhuận trước thuế của Chứng khoán Thành Công giảm 3 quý liên tiếp. Mức lợi nhuận của công ty trong quý III năm nay là thấp nhất kể từ quý I/2021. Trong quý đầu năm 2021, Chứng khoán Thành Công báo lãi trước thuế 82,8 tỷ đồng. Đây cũng cũng quý công ty ghi nhận doanh thu trên 100 tỷ đồng.

Cho vay margin của Chứng khoán Thành Công (TCI). Nguồn: Thu Hà tổng hợp. 

Tổng tài sản của Chứng khoán Thành Công thời điểm cuối quý III là 1.529 tỷ đồng, giảm khoảng 43 tỷ đồng với thời điểm đầu năm. Giá trị cho vay margin của Chứng khoán Thành Công tại ngày 30/9 là 621 tỷ đồng, tăng so với mức 504 tỷ đồng thời điểm cuối quý II. So với đầu năm nay, quy mô cho vay ký quỹ giảm khoảng 270 tỷ đồng.

Danh mục FVTPL của Chứng khoán Thành Công cuối quý III là 92,6 tỷ đồng, công ty “all in” vào cổ phiếu PAC. Bên cạnh đó, công ty đang nắm giữ 57 tỷ đồng trái phiếu của Bất động sản Phát Đạt (Mã: PDR).

Danh mục AFS của Chứng khoán Thành Công thời điểm cuối quý III. Nguồn: BCTC quý III/2022.

Tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) của Chứng khoán Thành Công cuối quý III là hơn 259 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cuối quý II. Danh mục này gồm ba mã cổ phiếu là STB, VPB, BBT và các cổ phiếu khác.

Hoàng Linh