|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

SSI nâng cho vay margin lên gần 15.400 tỷ đồng, rót hơn nửa tỷ USD vào chứng chỉ tiền gửi

11:05 | 21/10/2022
Chia sẻ
Danh mục đầu tư FVTPL của SSI tại ngày 30/9 là 21.264 tỷ đồng, dư nợ cho vay margin là 15.387 tỷ đồng, đều tăng so với cuối quý II.

 Quy mô cho vay margin của Chứng khoán SSI. Nguồn: Thu Hà tổng hợp.

Chứng khoán SSI (công ty mẹ) vừa công bố báo cáo tài chính quý III và 9 tháng đầu năm 2022. Trong quý III, tổng doanh thu hoạt động của Chứng khoán SSI đạt 1.285 tỷ đồng. Trong cơ cấu, lãi từ các tài sản tài chính nghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) chiếm tỷ trọng lớn nhất, đạt 429 tỷ đồng, tăng 28,2% so với cùng kỳ.

Lãi từ cho vay và phải thu đứng thứ hai với 406 tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức gần 432 tỷ đồng cùng kỳ.

Với việc thanh khoản của thị trường sụt giảm sâu, doanh thu từ nghiệp vụ môi giới chứng khoán của SSI giảm xuống còn hơn 339 tỷ đồng. Theo SSI, III. Thanh khoản thị trường cũng sụt giảm với giá trị giao dịch bình quân mỗi phiên trên sàn HOSE ghi nhận trong quý III đạt 13.703 tỷ đồng, giảm gần 21% so với quý trước.

Xu hướng sụt giảm doanh thu trong mảng môi giới ghi nhận ở tất cả công ty chứng khoán lớn trên thị trường trong quý III.

Kết quả SSI báo lãi 382 tỷ đồng trong quý III. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, công ty ghi nhận tổng doanh thu gần 4.887 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 1.758 tỷ đồng.

Thời điểm cuối tháng 9, tổng tài sản của SSI đạt 44.872 tỷ đồng, giảm 5.487 tỷ đồng so với đầu năm. Hoạt động cho vay margin vẫn chiếm tỷ lệ lớn trong cơ cấu. Trong quý III, SSI cho vay margin thêm 827 tỷ đồng so với cuối quý II, duy trì tổng dư nợ cho vay ở mức lớn nhất thị trường với 15.387 tỷ đồng.

Về danh mục đầu tư FVTPL của SSI, quy mô tại ngày 30/9 là 21.264 tỷ đồng và có giá trị hợp lý 21.224 tỷ đồng, tăng so với quy mô 17.433 tỷ đồng cuối quý II. Danh mục phân bổ nhiều nhất vào chứng chỉ tiền gửi (12.996 tỷ đồng), theo sau là trái phiếu (7.447 tỷ đồng).

Quy mô đầu tư cổ phiếu là 670 tỷ đồng, tương đương tỷ trọng hơn 3% danh mục FVTPL, thay đổi không nhiều so với cuối quý II. Ba mã chứng khoán được thuyết minh trong danh mục gồm HPG, MWG, SGN.

Hoàng Linh