|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Chứng khoán KB Việt Nam báo lãi gần 80 tỷ đồng, cho vay margin lập kỷ lục mới gần 5.700 tỷ đồng

07:39 | 20/10/2022
Chia sẻ
Trong quý III, Chứng khoán KB Việt Nam ghi nhận doanh thu và lợi nhuận là 255,6 tỷ đồng và 78,8 tỷ đồng, tăng 12,9% và 13,3% so với quý III/2021.

  Kết quả kinh doanh quý III/2022 của Chứng khoán KB Việt Nam. Nguồn: Thu Hà tổng hợp   

Chứng khoán KB Việt Nam vừa công bố kết quả kinh doanh quý III với sự tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, doanh thu hoạt động trong quý III của Chứng khoán KB Việt Nam đạt 255,6 tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lãi từ các khoản cho vay và phải thu chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu doanh thu hoạt động của Chứng khoán KB Việt Nam, ghi nhận 137,2 tỷ đồng trong quý III, tăng trưởng 48,6% so với cùng kỳ của năm 2021.

Thứ hai là nguồn thu từ hoạt động môi giới chứng khoán đạt 66,5 tỷ đồng, giảm 31,4%. Thu từ khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn là 18 tỷ đồng, giảm 45,3%.

Ngược chiều doanh thu, chi phí hoạt động của Chứng khoán KB Việt Nam ghi nhận 74,1 tỷ đồng trong quý III, giảm 22%.

Kết quả là, Chứng khoán KB Việt Nam báo lãi trước thuế và lãi sau thuế là 78,8 tỷ đồng và 63 tỷ đồng, cùng tăng 13,3% so với quý thứ ba của năm 2021.

Kết quả kinh doanh các quý của Chứng khoán KB Việt Nam. Nguồn: Thu Hà tổng hợp.   

Tại ngày 30/9, tổng tài sản của KB Việt Nam gần 10.420 tỷ đồng, tăng hơn 1.600 tỷ đồng so với thời điểm đầu. Cơ cấu tài sản tập trung các khoản cho vay (5.807 tỷ đồng), danh mục FVTPL (2.996 tỷ đồng) và đầ tư giữ đến ngày đáo hạn (1.316 tỷ đồng).

Hoạt động cho vay margin của KB Việt Nam sau khi đi ngang trong quý II lại tăng trưởng trở lại vào quý III. Tổng dư nợ cho vay ký quỹ của công ty tại ngày 30/9 là 5.654 tỷ đồng, cao hơn gần 490 tỷ đồng so với đầu năm, ghi nhận mức kỷ lục trong hoạt động của công ty.

  Cho vay margin của Chứng khoán KB Việt Nam. Nguồn: Thu Hà tổng hợp.  

Hoàng Linh