|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Chưa thể niêm yết trên HOSE, Nova Consumer xin ý kiến cổ đông về việc giao dịch trên UPCoM

22:11 | 17/04/2023
Chia sẻ
Công ty Nova Consumer đề nghị đại hội cổ đông uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn giao dịch cổ phiếu trên hệ thống của Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) hoặc trên thị trường cho các công ty đại chúng chưa niêm yết (UPCoM).

CTCP Tập đoàn Nova Consumer (công ty con thuộc NovaGroup - Mã: NCG) vừa có tờ trình xin ý kiến cổ đông về việc lựa chọn hệ thống giao dịch cho mã chứng khoán của công ty.

Cụ thể, trong năm 2022, doanh nghiệp đã nộp hồ sơ đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) nhưng đến ngày 9/12/2022, công ty nhận được thông báo dừng xem xét hồ sơ đăng ký niêm yết do chưa bổ sung đủ các tài liệu phát sinh theo thời hạn mà HOSE yêu cầu.

Nova Consumer cho biết hiện tại vẫn đang nỗ lực hoàn thiện để nộp lại hồ sơ đăng ký niêm yết trên HOSE. Tuy nhiên, để tạo sự linh động trong thực việc giao dịch cổ phiếu, công ty đề xuất bổ sung thêm phương án đăng ký giao dịch cổ phiếu trên UPCoM.

Đồng thời, công ty đề nghị cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT) quyết định lựa chọn hệ thống giao dịch mà công ty đăng ký niêm yết (HOSE) hoặc đăng ký giao dịch (UPCoM).

Đầu năm 2022, Nova Consumer đã chào bán lần đầu ra công chúng (IPO) gần 11 triệu cổ phiếu với giá là 44.000 đồng/cổ phiếu. Đến ngày 13/5/2022, Nova Consumer được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp mã chứng khoán NCG.

Sau đó, công ty đã nộp hồ sơ niêm yết lên HOSE. Tuy nhiên, vào tháng 12/2022, HOSE đã dừng xem xét hồ sơ đăng ký niêm yết gần 120 triệu cổ phiếu NCG và yêu cầu công ty chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ. 

 Một cửa hàng Phin Deli của Nova Consumer. (Ảnh: Đăng Nguyên).

Mới đây, doanh nghiệp vừa thông báo gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 chậm nhất đến ngày 30/6 để hoàn thiện các tài liệu báo cáo tại đại hội.  

Dự kiến tại đại hội, Nova Consumer sẽ trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2023 với doanh thu thuần 5.625 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 88 tỷ đồng, lần lượt tăng 15% và giảm 70% so với năm 2022.

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, Nova Consumer dự kiến trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20:1. Bên cạnh đó, HĐQT dự kiến trình ĐHĐCĐ thông qua việc dừng kế hoạch phát hành cổ phiếu ESOP đã được phê duyệt trong năm 2021 và năm 2022.

Đối với năm 2023, HĐQT trình cổ đông thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu ESOP với số lượng phát hành tối đa 2% số cổ phần đang lưu hành (tại thời điểm phát hành) với giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cp. Thời gian thực hiện chậm nhất trong quý I/2024.

Đăng Nguyên

Nhận định thị trường chứng khoán tuần 25 - 29/9: Rủi ro mở rộng nhịp điều chỉnh có phần chiếm ưu thế
Nhận định thị trường chứng khoán tuần 25 - 29/9: Theo dự báo của công ty chứng khoán, mặc dù ngưỡng hỗ trợ xa quanh 1.17x, đã cho phản ứng và giúp VN-Index tránh được nhịp giảm sâu, rủi ro mở rộng nhịp điều chỉnh trong các phiên kế tiếp vẫn đang có phần chiếm ưu thế.