Tài chính

Chủ tịch Lê Đức Thọ: VietinBank còn nhiều cách để tăng hệ số CAR

06:30 | 08/01/2020

Chia sẻ

Chủ tịch Lê Đức Thọ cho biết ngoài tăng vốn bằng lợi nhuận giữ lại ngân hàng còn nhiều cách để cải thiện hệ số CAR như tăng vốn cấp 1, vốn cấp 2, cấu trúc lại vốn tự có, cơ cấu lại các khoản đầu tư,...
Chủ tịch VietinBank: VietinBank còn nhiều cách để tăng hệ số CAR - Ảnh 1.

Ông Lê Đức Thọ, Chủ tịch HĐQT VietinBank (Ảnh: Diệp Bình)

Chúng tôi đã có cuộc trao đổi nhanh với ông Lê Đức Thọ, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank - Mã: CTG) bên lề Hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2019, triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2020 diễn ra vào chiều 7/1. 

Ông đã chia sẻ nhiều thông tin về vấn đề tăng vốn, áp dụng Basel II, các con số khả quan của VietinBank trong năm 2019 và thách thức của ngân hàng trong năm 2020.

Xin ông cho biết vì đâu lợi nhuận VietinBank có mức tăng trưởng lợi nhuận khủng 83% trong năm 2019?

Chủ tịch Lê Đức Thọ: Năm 2019, VietinBank rất chủ động tích cực trong việc triển khai phương án cơ cấu lại và xử lí nợ xấu và chính thông qua việc tái cấu trúc để phân bổ lại các nguồn lực cũng như triển khai các hoạt động gắn với chủ điểm tạo ra hiệu quả.

VietinBank đang phải rất nỗ lực để tăng vốn điều lệ bởi vì chỉ có như vậy mới có thể giúp ngân hàng có bước phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Điều đó cho thấy nhưng mục tiêu của tái cơ cấu là hoàn toàn chính xác và đang mang lại những kết quả tích cực.

Với mức tăng trưởng lợi nhuận 83% trong năm 2019 tại sao VietinBank chỉ đặt mục tiêu tăng trưởng là 10% trong năm 2020. Có khó khăn hay thách thức gì đối với tăng trưởng của VietinBank trong năm 2020, thưa ông?

Chủ tịch Lê Đức Thọ: Năm 2019 là năm đầu tiên VietinBank triển khai phương án cơ cấu lại gắn với xử lí nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020 (phương án được phê duyệt vào tháng 11/2018).

Theo đúng nội dung của đề án, VietinBank triển khai thực hiện nhiều vấn đề trong đó có việc nâng chuẩn hoạt động của VietinBank lên ngang với chuẩn mực quốc tế.

Trong năm 2018, một số hoạt động được điều chỉnh theo chuẩn hoạt động mới nên lợi nhuận của năm 2018 giảm xuống so với năm 2017. Trên cơ sở tái cấu trúc, năm 2019 VietinBank đạt được kết quả hoạt động rất tốt, tăng trưởng lợi nhuận đạt hơn 80% so với số của năm 2018 và vượt so với kế hoạch khoảng 26 - 27%.

Việc áp dụng chuẩn mực Basel II đã được bắt đầu và VietinBank đã và đang thực hiện chuẩn mực này như thế nào?

Chủ tịch Lê Đức Thọ: Trong suốt quá trình vừa qua VietinBank đã luôn chủ động rà soát điều chỉnh và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện Basel II. 

Cho đến thời điểm hiện tại, về cơ bản VietinBank đã đáp ứng đẩy đủ được các điều kiện theo Basel II theo qui định của NHNN và ngay sau khi VietinBank được Chính phủ phê duyệt và thực hiện xong việc tăng vốn điều lệ thì sẽ thực hiện xong việc áp dụng chuẩn Basel II.

Cuối năm 2019 hệ số CAR của VietinBank ở mức bao nhiêu?

Chủ tịch Lê Đức Thọ: Tỉ lệ an toàn vốn (CAR) của VietinBank vào cuối năm 2019 tính theo Thông tư 36 vào khoảng 9,25% và dự kiến sau khi được thực hiện tăng vốn bằng nguồn lợi nhuận giữ lại năm 2017 - 2018 thì CAR ước đạt khoảng 8,2% theo qui định của Thông tư 41,  tuân thủ các yêu cầu của Basel II.

Xin ông chia sẻ kĩ hơn về những phương pháp cải thiện CAR, tăng vốn khác sau khi tăng vốn từ lợi nhuận giữ lại?

Chủ tịch Lê Đức Thọ: Có nhiều cách để cải thiện hệ số an toàn vốn (CAR). Trước hết là  thực hiện quản lí tài sản có sinh lời, tài sản có rủi ro, cơ cấu tài sản có, tốc độ tăng tài sản. 

Thứ hai là tăng vốn điều lệ, tăng vốn tự có cấp 1 và cấp 2;

Thứ ba là cấu trúc lại vốn tự có xem bao nhiêu % vốn cấp 1 và bao nhiêu % vốn cấp 2;

Thứ tư, cơ cấu lại các khoản đầu tư sử dụng vốn tự có cũng là một cách để cải thiện CAR của các TCTD.

Xin ông chia sẻ một số định hướng trong quá trình xử lí nợ xấu của VietinBank trong năm 2020? 

Chủ tịch Lê Đức Thọ: Xử lí nợ xấu là một quá trình quan trọng trong quá trình thực hiện phương án cơ cấu lại gắn với xử lí nợ xấu của VietinBank. Trong năm 2019, bên cạnh việc phát triển hoạt động kinh doanh ngân hàng cũng dành nhiều thời gian, nguồn lực để xử lí thu hồi các khoản nợ có vấn đề và đạt được kết quả khá tích cực. Cuối năm 2019 tỉ lệ nợ xấu nội bảng được đưa về  dưới 1,2%.

Năm 2020, với những kết quả đã thực hiện trong năm 2019 và những yêu cầu mới, VietinBank sẽ tiếp tục đẩy mạnh xử lí nợ xấu. Tôi tin tưởng rằng ngân hàng sẽ vừa phát triển đáp ứng được nhu cầu vốn của nền kinh tế vừa xử lí một cách khẩn trương và có kết quả những khoản nợ có vấn đề để lành mạnh hoá tín dụng và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Một số thông tin cho rằng một trong những áp lực cho ngân hàng là nợ xấu nhóm 5 khá lớn, vậy VietinBank sẽ có những giải pháp gì để xử lí dứt điểm những khoản nợ đó?

Chủ tịch Lê Đức Thọ: Nợ xấu nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn) trong năm 2019 có chuyển hướng khá tích cực, tỉ trọng nợ nhóm này đã giảm xuống đáng kể so với cuối năm 2018. Ngân hàng có nhiều biện pháp xử lí nợ xấu, nếu doanh nghiệp có khả năng tái cấu trúc, phục hồi tiếp tục sản xuất, tạo nguồn trả nợ thì ngân hàng có thể xem xét để hỗ trợ thông qua gia hạn, điều chỉnh kì hạn trả nợ, miễn giảm một phần lãi.

Đối với những trường hợp không còn khả năng cấu trúc lại, hồi phục thì VietinBank sẽ thực hiện các biện pháp theo qui định của pháp luật.

Sau khi Nghị quyết 42 ra đời đã tạo ra nhiều điều kiện tốt hơn cho các TCTD trong việc xử lí nợ xấu.

Xin cảm ơn ông!

Diệp Bình