Tài chính

Chủ tịch và Tổng Giám đốc Eximbank gửi thông điệp gì trước ngày đại hội?

12:55 | 22/04/2019

Chia sẻ

Chủ tịch Eximbank Lê Minh Quốc cho biết xem xét các vấn đề về nhân sự là một trong những ưu tiên hàng đầu trong năm 2019. Còn TGĐ Lê Văn Quyết đánh giá kế hoạch trung hạn của Eximbank là rất nặng nề.

Trong báo cáo thường niên gửi cổ đông mới đây, ông Lê Minh Quốc và ông Lê Văn Quyết vẫn được ghi nhận vai trò lần lượt là Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Eximbank.

Nhân sự, thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ là một trong những ưu tiên hàng đầu của Eximbank

Cụ thể, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank), ông Lê minh Quốc, cho biết, năm 2019 Ngân hàng sẽ cần những giải pháp để ổn định hoạt động và điều chỉnh chiến lược theo tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi của Eximbank Mới.

Chủ tịch và Tổng Giám đốc Eximbank gửi thông điệp gì trước ngày đại hội? - Ảnh 1.

Chủ tịch Eximbank Lê Minh Quốc

Thông điệp của ông Quốc cho hay, ưu tiên hàng đầu trong năm 2019 là triển khai các giải pháp kinh doanh để hoàn thành kế hoạch đã đặt ra, thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ theo các quy định mới của Ngân hàng nhà nước và xem xét các vấn đề về nhân sự.

Bên cạnh đó, khối Công nghệ Thông tin và Vận hành sẽ tiếp tục cải tiến và tối ưu hóa việc sử dụng hệ thống core-bank mới, tập trung tác nghiệp và vận hành.

Hoạt động tái cấu trúc sẽ tiếp diễn một cách có chọn lọc và phù hợp với đặc thù tại Eximbank.

Kế hoạch năm 2019 đòi hỏi nhiều sáng kiến kèm theo một chương trình hành động hiệu quả và thực tế để đảm bảo thành công.

"Chúng tôi dự báo năm 2019 sẽ tiếp tục là một năm thách thức với Eximbank. Tuy nhiên, thách thức cũng đi đôi với cơ hội.

Do đó, với định hướng đúng đắn cùng với nỗ lực và sự hợp tác của tất cả mọi người để giữ và phát triển Eximbank an toàn và hiệu quả, tôi kỳ vọng mỗi cá nhân và các Đơn vị trên toàn hệ thống Eximbank tiếp tục chú tâm vào kinh doanh, có nhiều sáng kiến và giải pháp trong công việc, ứng xử và hành động vì lợi ích chung của tổ chức", ghi nhận lời ông Quốc trong báo cáo gửi cổ đông.

Một số dự án quan trọng đã hoàn tất trong năm 2018 như dự án lương, dự án cải tiến quy trình tín dụng... Một số dự án khác đang được triển khai để đảm bảo tuân thủ các chuẩn mực và quy định của cơ quan quản lý có hiệu lực từ đầu năm 2019 và 2020.

Trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn và biến động ngoài dự liệu, nhiều tập thể và cá nhân đã cố gắng ổn định tâm lý nhân viên, nỗ lực tìm kiếm giải pháp để giữ khách hàng, tăng cường quản lý rủi ro đồng thời phấn đấu để hoàn thành các chỉ tiêu được giao, nhờ đó kết quả hoạt động kinh doanh chính của Eximbank trong năm 2018 vẫn có mức tăng trưởng so với năm 2017, thông điệp của ông Quốc cho hay.

"Khủng hoảng" tiền gởi phức tạp kéo dài, kế hoạch trung hạn là rất nặng nề

Với vai trò người đứng đầu Ban điều hành, ông Lê Văn Quyết, Tổng giám đốc Eximbank, cũng cho biết trong kế hoạch kinh doanh năm 2018, nhìn nhận vượt qua những tác động không thuận lợi của truyền thông xung quanh vụ việc "khủng hoảng" tiền gởi phức tạp kéo dài, hoạt động kinh doanh của Eximbank đã dần ổn định trở lại. 

Chủ tịch và Tổng Giám đốc Eximbank gửi thông điệp gì trước ngày đại hội? - Ảnh 2.

Tổng Giám đốc Eximbank Lê Văn Quyết

Các chỉ tiêu kinh doanh chủ yếu cuối năm đã ghi nhận sự phục hồi và tăng trưởng so với năm trước. Chỉ tiêu huy động vốn từ khách hàng sau thời gian suy giảm kéo dài đã bắt đầu phục hồi và ổn định.

Các hoạt động dịch vụ thuộc thế mạnh của Eximbank như thanh toán quốc tế, kinh doanh ngoại tệ, thẻ... tiếp tục đóng góp tích cực cho kết quả chung. Kết quả kinh doanh của cả năm đã đạt xấp xỉ 112,5% kế hoạch được giao. Hiệu quả kinh doanh tích cực đã tạo điều kiện cho Eximbank tăng cường trích lập rủi ro tín dụng, rủi ro hoạt động nhằm đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu và xử lý các tồn đọng của ngân hàng.

Năm 2018, dự án core-bank chính thức vận hành hệ thống corebank mới trong toàn hệ thống từ đầu tháng 9/2018, ông Quốc ghi nhận.

Tuy nhiên ông cũng thừa nhận rằng: "Bên cạnh những kết quả tích cực, chúng ta cũng thẳng thắn nhìn nhận nhiều mặt hoạt động kết quả còn rất hạn chế như tăng trưởng tổng tài sản đạt thấp, kế hoạch xử lý nợ xấu không đạt so mục tiêu của năm, hiệu quả kinh doanh chậm được cải thiện. 

Các dự án thuộc chương trình tái cấu trúc một phần còn chậm tiến độ và hiệu quả chưa cao, dự án core-bank mặc dầu đã có được thành công bước đầu, song còn rất nhiều vấn đề phải khẩn trương chỉnh sửa, hoàn thiện.

Thời gian còn lại của chương trình tái cấu trúc toàn diện đến năm 2020 là không nhiều, nhiệm vụ còn lại của kế hoạch trung hạn là rất nặng nề. Để có thể hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh năm 2019 và 2020, đòi hỏi toàn thể Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc và lãnh đạo, nhân viên trong toàn hệ thống tập trung mọi nỗ lực để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của mỗi tập thể, mỗi cá nhân để đóng góp tích cực vào mục tiêu chung của Eximbank".

Eximbank tiếp tục triển khai sâu rộng quá trình tái cấu trúc hoạt động, tập trung vào mục tiêu đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng, điều chỉnh danh mục tài sản theo hướng nâng cao hiệu quả hoạt động, cấu trúc lại mô hình hoạt động và hệ thống quản trị nội bộ nhằm tăng cường kiểm soát rủi ro..., ông Quyết cho hay.


Ánh Dương