|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chủ đề

Phân bón

Giá phân bón ngày 16/4 trầm lặng, phân lân và kali tiếp tục ổn định

Giá phân bón ngày 16/4 trầm lặng, phân lân và kali tiếp tục ổn định

Theo khảo sát, giá phân bón hôm nay (16/4) tiếp tục đi ngang diện rộng. Phân kali bột Cà Mau có giá ổn định, dao động khoảng 690.000 - 750.000 đồng/bao.
Hàng hóa -09:12 | 16/04/2024
Giá phân bón ngày 15/4 đi ngang vào phiên đầu tuần

Giá phân bón ngày 15/4 đi ngang vào phiên đầu tuần

Theo khảo sát, giá phân bón hôm nay (15/4) duy trì ổn định tại thị khu vực miền Trung và Tây Nam Bộ. Phân lân Lào Cai đang được bán với giá thấp nhất khoảng 250.000 - 270.000 đồng/bao.
Hàng hóa -09:17 | 15/04/2024
Giá phân bón ngày 13/4 đi ngang trên diện rộng

Giá phân bón ngày 13/4 đi ngang trên diện rộng

Theo khảo sát, giá phân bón hôm nay (13/4) tại khu vực Đông Nam Bộ - Tây Nguyên và miền Bắc không ghi nhận điều chỉnh mới. Phân NPK 20 - 20 - 15 TE có giá bán cao nhất dao động từ 1.050.000 - 1.090.000 đồng/bao.
Hàng hóa -09:10 | 13/04/2024
Giá phân bón ngày 12/4 điều chỉnh trái chiều từ 10.000 đồng/bao đến 60.000 đồng/bao

Giá phân bón ngày 12/4 điều chỉnh trái chiều từ 10.000 đồng/bao đến 60.000 đồng/bao

Theo khảo sát, giá phân bón hôm nay (12/4) tăng, giảm không đồng nhất tại khu vực miền Tây Nam Bộ. Phân NPK 20 - 20 - 15 ba con cò có giá dao động khoảng 890.000 - 970.000 đồng/bao.
Hàng hóa -09:24 | 12/04/2024
Giá phân bón không có điều chỉnh mới vào ngày 11/4, phân NPK 16 -16 - 8 + TE có giá bán ra cao nhất

Giá phân bón không có điều chỉnh mới vào ngày 11/4, phân NPK 16 -16 - 8 + TE có giá bán ra cao nhất

Theo khảo sát, giá phân bón hôm nay (11/4) không ghi nhận điều chỉnh mới ở cả vùng Đông Nam Bộ - Tây Nguyên và miền Bắc. Phân NPK 16 - 16 - 8 + TE vó mức giá 870.000 - 890.000 đồng/bao.
Hàng hóa -09:10 | 11/04/2024
Giá phân bón không ghi nhận biến động mới trong ngày 10/4

Giá phân bón không ghi nhận biến động mới trong ngày 10/4

Theo khảo sát, giá phân bón hôm nay (10/4) duy trì ổn định ở cá hai khu vực miền Trung và Tây Nam Bộ. Phân lân Lào Cai có giá bán thấp nhất, dao động khoảng 250.000 - 270.000 đồng/bao.
Hàng hóa -09:17 | 10/04/2024
Giá phân bón ngày 9/4 tiếp tục  đi ngang, phân Supe lân Lâm Thao có mức giá thấp nhất

Giá phân bón ngày 9/4 tiếp tục đi ngang, phân Supe lân Lâm Thao có mức giá thấp nhất

Theo khảo sát, giá phân bón hôm nay (9/4) đồng loạt chững lại ở cả vùng Đông Nam Bộ - Tây Nguyên và miền Bắc. Phân lân Lâm Thao có giá khoảng 260.000 - 290.000 đồng/bao tại miền Bắc.
Hàng hóa -09:13 | 09/04/2024
Giá phân bón hôm nay 8/4: Cao nhất khu vực Tây Nam Bộ là phân DAP

Giá phân bón hôm nay 8/4: Cao nhất khu vực Tây Nam Bộ là phân DAP

Theo khảo sát, giá phân bón hôm nay (8/4) tại khu vực Tây Nam Bộ duy trì ổn định. Phân DAP có mức giá dao động rơi vào khoảng 760.000 - 800.000 đồng/bao.
Hàng hóa -09:12 | 08/04/2024
Giá phân bón hôm nay 6/4: Phân urê Phú Mỹ tiếp tục giảm 10.000 đồng/bao vào ngày cuối tuần

Giá phân bón hôm nay 6/4: Phân urê Phú Mỹ tiếp tục giảm 10.000 đồng/bao vào ngày cuối tuần

Theo khảo sát, giá phân bón hôm nay (6/4) tại khu vực miền Bắc giảm 10.000 đồng/bao. Cụ thể, phân urê Phú Mỹ có giá bán dao động 560.000 - 580.000 đồng/bao .
Hàng hóa -09:13 | 06/04/2024
Giá phân bón hôm nay 5/4: Tăng, giảm không đồng nhất trong khoảng 10.000 - 20.000 đồng/bao

Giá phân bón hôm nay 5/4: Tăng, giảm không đồng nhất trong khoảng 10.000 - 20.000 đồng/bao

Theo khảo sát, giá phân bón hôm nay (5/4) tại khu vực miền Trung điều chỉnh giảm. Ghi nhận giảm ở hai mặt hàng phân bón NPK 16 - 16 - 8 và phân lân tại khu vực miền Trung.
Hàng hóa -09:20 | 05/04/2024
Giá phân bón hôm nay 4/4: Phân urê giảm 10.000 đồng/bao tại khu vực miền Bắc

Giá phân bón hôm nay 4/4: Phân urê giảm 10.000 đồng/bao tại khu vực miền Bắc

Theo khảo sát, giá phân bón hôm nay (4/4) tại khu vực miền Bắc giảm 10.000 đồng/bao. Theo đó, phân urê có giá bán dao động 550.000 - 590.000 đồng/bao .
Hàng hóa -09:19 | 04/04/2024
Giá phân bón hôm nay 3/4: Lặng sóng, phân supe lân thấp nhất tại khu vực miền Bắc

Giá phân bón hôm nay 3/4: Lặng sóng, phân supe lân thấp nhất tại khu vực miền Bắc

Theo khảo sát, giá phân bón hôm nay (3/4) tại khu vực Đông Nam Bộ - Tây Nguyên duy trì đi ngang. Phân supe lân Lâm Thao có giá bán thấp nhất miền Bắc dao động từ 260.000 đồng/bao đến 290.000 đồng/bao.
Hàng hóa -09:19 | 03/04/2024
Giá phân bón hôm nay 2/4: Phân urê Phú Mỹ giảm 10.000 đồng/bao

Giá phân bón hôm nay 2/4: Phân urê Phú Mỹ giảm 10.000 đồng/bao

Theo khảo sát, giá phân bón hôm nay (2/4) tại khu vực miền Trung điều chỉnh giảm. Phân urê Phú Mỹ ghi nhận giảm 10.000 đồng/bao, hiện có giá bán 540.000 - 590.000 đồng/bao.
Hàng hóa -09:07 | 02/04/2024
Giá phân bón hôm nay 1/4: Thị trường đi ngang vào ngày đầu tuần

Giá phân bón hôm nay 1/4: Thị trường đi ngang vào ngày đầu tuần

Theo khảo sát, giá phân bón hôm nay (1/4) duy trì ổn định tại hai khu vực Đông Nam Bộ - Tây Nguyên và miền Bắc. Phân NPK 20 - 20 - 15 TE có giá bán cao nhất tại khu vực Đông Nam Bộ - Tây Nguyên.
Hàng hóa -09:06 | 01/04/2024
Giá phân bón hôm nay 30/3: Phân urê Ninh Bình giảm 10.000 đồng/bao

Giá phân bón hôm nay 30/3: Phân urê Ninh Bình giảm 10.000 đồng/bao

Theo khảo sát, giá phân bón hôm nay (30/3) ổn định sáng cuối tuần. Riêng giá phân urê Ninh Bình giảm 10.000 đồng/bao, xuống còn 530.000 - 590.000 đồng/bao.
Hàng hóa -09:45 | 30/03/2024
Phân bón