|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chủ đề

Phân bón

Giá phân bón đồng loạt ổn định vào ngày 23/5

Giá phân bón đồng loạt ổn định vào ngày 23/5

Theo khảo sát, giá phân bón hôm nay (23/5) không có dấu hiệu điều chỉnh mới. Phân NPK 16 - 16 - 8 + TE vẫn neo tại mức giá khoảng 870.000 - 890.000 đồng/bao.
Hàng hóa -09:19 | 23/05/2024
Giá phân bón đồng loạt chững lại trong ngày 22/5

Giá phân bón đồng loạt chững lại trong ngày 22/5

Theo khảo sát, giá phân bón hôm nay (22/5) không ghi nhận điều chỉnh mới. Phân kali miểng tiếp tục đi ngang, dao động khoảng 500.000 - 525.000 đồng/bao.
Hàng hóa -09:07 | 22/05/2024
Giá phân bón đi ngang vào ngày 21/5, phân supe lân có giá bán thấp nhất

Giá phân bón đi ngang vào ngày 21/5, phân supe lân có giá bán thấp nhất

Theo khảo sát, giá phân bón hôm nay (21/5) vẫn duy trì đi ngang. Phân supe lân có mức giá thấp nhất, dao động khoảng 260.000 - 290.000 đồng/bao
Hàng hóa -09:08 | 21/05/2024
Giá phân bón biến động trái chiều từ 5.000 đồng/bao đến 50.000 đồng/bao trong ngày đầu tuần 20/5

Giá phân bón biến động trái chiều từ 5.000 đồng/bao đến 50.000 đồng/bao trong ngày đầu tuần 20/5

Theo khảo sát, giá phân bón hôm nay (20/5) tăng, giảm không đồng nhất tại khu vực miền Trung và Tây Nam Bộ. Phân DAP Hồng Hà có giá dao động từ 980.000 đồng/bao đến 1.030.000 đồng/bao.
Hàng hóa -09:19 | 20/05/2024
Giá phân bón duy trì đi ngang vào ngày cuối tuần 18/5, phân Lân có giá bán thấp nhất

Giá phân bón duy trì đi ngang vào ngày cuối tuần 18/5, phân Lân có giá bán thấp nhất

Theo khảo sát, giá phân bón hôm nay (18/5) đồng loạt chững lại trên thị trường cả nước. Phân lân hiện có giá bán thấp nhất, dao động khoảng 250.000 - 280.000 đồng/bao.
Hàng hóa -09:15 | 18/05/2024
Giá phân bón tiếp tục duy trì ổn định vào ngày 17/5

Giá phân bón tiếp tục duy trì ổn định vào ngày 17/5

Theo khảo sát, giá phân bón hôm nay (17/5) tiếp tục đi ngang tại khu vực Đông Nam Bộ - Tây Nguyên và miền Bắc. Phân urê Cà Mau, Phú Mỹ đều có cùng mức giá 530.000 - 570.000 đồng/bao.
Hàng hóa -09:22 | 17/05/2024
Giá phân bón duy trì ổn định vào ngày 16/5

Giá phân bón duy trì ổn định vào ngày 16/5

Theo khảo sát, giá phân bón hôm nay (16/5) duy trì ổn định trên thị trường cả nước. Phân DAP Hồng Hà có mức giá cao nhất, dao động khoảng 1.025.000 - 1.080.000 đồng/bao
Hàng hóa -09:11 | 16/05/2024
Giá phân bón lặng sóng vào ngày 15/5, phân NPK 20 - 20 - 15 TE có mức giá cao nhất

Giá phân bón lặng sóng vào ngày 15/5, phân NPK 20 - 20 - 15 TE có mức giá cao nhất

Theo khảo sát, giá phân bón hôm nay (15/5) duy trì ổn định ở cả hai khu vực Đông Nam Bộ - Tây Nguyên và miền Bắc. Phân NPK 20 - 20 - 15 TE đang có giá bán cao nhất, dao động khoảng 1.050.000 - 1.090.000 đồng/bao.
Hàng hóa -09:14 | 15/05/2024
Giá phân bón tiếp tục duy trì ổn định vào ngày 14/5

Giá phân bón tiếp tục duy trì ổn định vào ngày 14/5

Theo khảo sát, giá phân bón hôm nay (14/5) đi ngang tại khu vực miền Trung và miền Bắc. Phân urê Phú Mỹ, Ninh Bình có chung mức giá dao động khoảng 520.000 - 570.000 đồng/bao.
Hàng hóa -09:04 | 14/05/2024
Giá phân bón đầu tuần ngày 13/5 đồng loạt đi ngang, phân Lân có giá bán thấp nhất

Giá phân bón đầu tuần ngày 13/5 đồng loạt đi ngang, phân Lân có giá bán thấp nhất

Theo khảo sát, giá phân bón hôm nay (13/5) đi ngang trên thị trường cả nước. Phân lân hiện có giá bán thấp nhất, dao động khoảng 260.000 - 270.000 đồng/bao.
Hàng hóa -09:17 | 13/05/2024
Giá phân bón cuối tuần đi ngang vào ngày 11/5

Giá phân bón cuối tuần đi ngang vào ngày 11/5

Theo khảo sát, giá phân bón hôm nay (11/5) đứng yên ở cả khu vực miền Trung và Tây Nam Bộ vào ngày cuối tuần. Phân lân đang có giá bán thấp nhất, rơi vào khoảng 250.000 - 280.000 đồng/bao.
Hàng hóa -09:02 | 11/05/2024
Giá phân bón giảm mạnh từ 40.000 đồng/bao đến 130.000 đồng/bao trong ngày 10/5

Giá phân bón giảm mạnh từ 40.000 đồng/bao đến 130.000 đồng/bao trong ngày 10/5

Theo khảo sát, giá phân bón hôm nay (10/5) điều chỉnh giảm ở cả khu vực Đông Nam Bộ - Tây Nguyên. Phân urê Cà Mau, Phú Mỹ có cùng mức giá bán từ 530.000 đồng/bao đến 570.000 đồng/bao.
Hàng hóa -09:08 | 10/05/2024
Giá phân bón ghi nhận giảm 10.000 đồng/bao đối với phân urê vào ngày 9/5

Giá phân bón ghi nhận giảm 10.000 đồng/bao đối với phân urê vào ngày 9/5

Theo khảo sát, giá phân bón hôm nay (9/5) điều chỉnh giảm ở khu vực miền Trung. Phân urê Phú Mỹ, Ninh Bình có mức giá chung dao động từ 520.000 đồng/bao đên 570.000 đồng/bao.
Hàng hóa -09:16 | 09/05/2024
Giá phân bón đồng loạt đứng yên trên thị trường cả nước trong ngày 8/5

Giá phân bón đồng loạt đứng yên trên thị trường cả nước trong ngày 8/5

Theo khảo sát, giá phân bón hôm nay (8/5) không có điều chỉnh mới ở khu vực miền Trung và Tây Nam Bộ . Phân NPK 16 - 16 - 8 Đầu Trâu, Phú Mỹ có giá dao động trong khoảng 720.000 - 750.000 đồng/bao.
Hàng hóa -09:06 | 08/05/2024
Giá phân bón tiếp tục duy trì ổn định trong ngày 7/5

Giá phân bón tiếp tục duy trì ổn định trong ngày 7/5

Theo khảo sát, giá phân bón hôm nay (7/5) không có điều chỉnh mới ở cả khu vực Đông Nam Bộ - Tây Nguyên và miền Bắc. Phân kali bột Cà Mau, Phú Mỹ có giá dao động từ 690.000 đổng/bao đến 750.000 đồng/bao.
Hàng hóa -09:12 | 07/05/2024
Phân bón