|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chủ đề

Phân bón

Giá phân bón ngày 31/5 điều chỉnh trái chiều đối với phân NPK 16 - 16 - 8

Giá phân bón ngày 31/5 điều chỉnh trái chiều đối với phân NPK 16 - 16 - 8

Theo khảo sát, giá phân bón hôm nay (31/5) tăng, giảm không đồng nhất. Phân NPK 16 - 16 - 8 có mức giá dao động khoảng 790.000 - 830.000 tại khu vực miền Bắc.
Hàng hóa -08:59 | 31/05/2024
Giá phân bón lặng sóng trong ngày 30/5, phân kali bột tiếp tục đi ngang

Giá phân bón lặng sóng trong ngày 30/5, phân kali bột tiếp tục đi ngang

Theo khảo sát, giá phân bón hôm nay (30/5) đồng loạt ổn định tại miền Trung và Tây Nam Bộ. Phân kali bột đi ngang với mức giá khoảng 540.000 - 590.000 đồng/bao.
Hàng hóa -08:53 | 30/05/2024
Giá phân bón ổn định trên thị trường cả nước ngày 29/5

Giá phân bón ổn định trên thị trường cả nước ngày 29/5

Theo khảo sát, giá phân bón hôm nay (29/5) lặng sóng. Phân urê có giá từ 550.000 - 580.000 đồng/bao tại khu vực miền Bắc.
Hàng hóa -09:02 | 29/05/2024
Giá phân bón giảm từ 10.000 đồng/bao đến 70.000 đồng/bao tại khu vực Tây Nam Bộ vào ngày 28/5

Giá phân bón giảm từ 10.000 đồng/bao đến 70.000 đồng/bao tại khu vực Tây Nam Bộ vào ngày 28/5

Theo khảo sát, giá phân bón hôm nay (28/5) điều chỉnh giảm tại khu vực Tây Nam Bộ. Phân NPK 20 - 20 - 15 tại khu vực miền Trung đang được bán với mức giá khoảng 520.000 - 570.0000 đồng/bao.
Hàng hóa -09:20 | 28/05/2024
Giá phân bón tiếp đà đi ngang trên thị trường cả nước ngày 27/5

Giá phân bón tiếp đà đi ngang trên thị trường cả nước ngày 27/5

Theo khảo sát, giá phân bón hôm nay (27/5) ổn định. Phân NPK 20 - 20 - 15 TE Bình Điền có mức giá cao nhất từ 1.050.000 đồng/bao đến 1.090.000 đồng/bao.
Hàng hóa -09:21 | 27/05/2024
Giá phân bón duy trì đi ngang vào ngày cuối tuần 25/5

Giá phân bón duy trì đi ngang vào ngày cuối tuần 25/5

Theo khảo sát, giá phân bón hôm nay (25/5) đồng loạt chững lại. Phân urê có mức giá dao động từ 515.000 - 535.000 đồng/bao tại khu vực Tây Nam Bộ.
Hàng hóa -08:37 | 25/05/2024
Giá phân bón ngày 24/5 tăng từ 10.000 đồng/bao đến 20.000 đồng/bao đối với phân Lân

Giá phân bón ngày 24/5 tăng từ 10.000 đồng/bao đến 20.000 đồng/bao đối với phân Lân

Theo khảo sát, giá phân bón hôm nay (24/5) ghi nhận tăng. Phân lân hiện đang được bán với giá khoảng 270.000 - 290.000 đồng/bao.
Hàng hóa -09:05 | 24/05/2024
Giá phân bón đồng loạt ổn định vào ngày 23/5

Giá phân bón đồng loạt ổn định vào ngày 23/5

Theo khảo sát, giá phân bón hôm nay (23/5) không có dấu hiệu điều chỉnh mới. Phân NPK 16 - 16 - 8 + TE vẫn neo tại mức giá khoảng 870.000 - 890.000 đồng/bao.
Hàng hóa -09:19 | 23/05/2024
Giá phân bón đồng loạt chững lại trong ngày 22/5

Giá phân bón đồng loạt chững lại trong ngày 22/5

Theo khảo sát, giá phân bón hôm nay (22/5) không ghi nhận điều chỉnh mới. Phân kali miểng tiếp tục đi ngang, dao động khoảng 500.000 - 525.000 đồng/bao.
Hàng hóa -09:07 | 22/05/2024
Giá phân bón đi ngang vào ngày 21/5, phân supe lân có giá bán thấp nhất

Giá phân bón đi ngang vào ngày 21/5, phân supe lân có giá bán thấp nhất

Theo khảo sát, giá phân bón hôm nay (21/5) vẫn duy trì đi ngang. Phân supe lân có mức giá thấp nhất, dao động khoảng 260.000 - 290.000 đồng/bao
Hàng hóa -09:08 | 21/05/2024
Giá phân bón biến động trái chiều từ 5.000 đồng/bao đến 50.000 đồng/bao trong ngày đầu tuần 20/5

Giá phân bón biến động trái chiều từ 5.000 đồng/bao đến 50.000 đồng/bao trong ngày đầu tuần 20/5

Theo khảo sát, giá phân bón hôm nay (20/5) tăng, giảm không đồng nhất tại khu vực miền Trung và Tây Nam Bộ. Phân DAP Hồng Hà có giá dao động từ 980.000 đồng/bao đến 1.030.000 đồng/bao.
Hàng hóa -09:19 | 20/05/2024
Giá phân bón duy trì đi ngang vào ngày cuối tuần 18/5, phân Lân có giá bán thấp nhất

Giá phân bón duy trì đi ngang vào ngày cuối tuần 18/5, phân Lân có giá bán thấp nhất

Theo khảo sát, giá phân bón hôm nay (18/5) đồng loạt chững lại trên thị trường cả nước. Phân lân hiện có giá bán thấp nhất, dao động khoảng 250.000 - 280.000 đồng/bao.
Hàng hóa -09:15 | 18/05/2024
Giá phân bón tiếp tục duy trì ổn định vào ngày 17/5

Giá phân bón tiếp tục duy trì ổn định vào ngày 17/5

Theo khảo sát, giá phân bón hôm nay (17/5) tiếp tục đi ngang tại khu vực Đông Nam Bộ - Tây Nguyên và miền Bắc. Phân urê Cà Mau, Phú Mỹ đều có cùng mức giá 530.000 - 570.000 đồng/bao.
Hàng hóa -09:22 | 17/05/2024
Giá phân bón duy trì ổn định vào ngày 16/5

Giá phân bón duy trì ổn định vào ngày 16/5

Theo khảo sát, giá phân bón hôm nay (16/5) duy trì ổn định trên thị trường cả nước. Phân DAP Hồng Hà có mức giá cao nhất, dao động khoảng 1.025.000 - 1.080.000 đồng/bao
Hàng hóa -09:11 | 16/05/2024
Giá phân bón lặng sóng vào ngày 15/5, phân NPK 20 - 20 - 15 TE có mức giá cao nhất

Giá phân bón lặng sóng vào ngày 15/5, phân NPK 20 - 20 - 15 TE có mức giá cao nhất

Theo khảo sát, giá phân bón hôm nay (15/5) duy trì ổn định ở cả hai khu vực Đông Nam Bộ - Tây Nguyên và miền Bắc. Phân NPK 20 - 20 - 15 TE đang có giá bán cao nhất, dao động khoảng 1.050.000 - 1.090.000 đồng/bao.
Hàng hóa -09:14 | 15/05/2024
Phân bón