|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Chính thức gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước

20:35 | 16/09/2020
Chia sẻ
Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước phát sinh của kì tính thuế các tháng từ tháng 3 đến tháng 10 sẽ được gia hạn thêm khoảng 2 - 6 tháng.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 109 gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/9/2020.

Theo đó, Chính phủ quyết định sẽ gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kì tính thuế tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9 và tháng 10 năm 2020 với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước.

Thời gian gia hạn kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế TTĐB theo qui định của pháp luật về quản lí thuế. 

Cụ thể, thời hạn nộp thuế TTĐB phải nộp phát sinh của kì tính thuế tháng 3 chậm nhất là ngày 20/9/2020; của kì tháng 4 là ngày 20/10/2020; kì tháng 5 là ngày 20/11/2020 và của các kì  tính thuế tháng 6, 7,8,9, 10/2020 chậm nhất là ngày 20/12/2020.

Nghị định cũng qui định rõ trong trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế của kì tính thuế được gia hạn, dẫn đến làm tăng số thuế TTĐB phải nộp và gửi đến cơ quan thuế trước khi hết thời hạn được gia hạn thì số thuế được gia hạn bao gồm cả số thuế phải nộp tăng thêm do khai bổ sung.

Trường hợp người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn thực hiện kê khai, nộp tờ khai thuế theo qui định nhưng chưa phải nộp số thuế TTĐB phải nộp phát sinh trên tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt đã kê khai.

Trường hợp doanh nghiệp có các chi nhánh, đơn vị trực thuộc thực hiện khai thuế TTĐB riêng với cơ quan thuế quản trực tiếp của chi nhánh, đơn vị trực thuộc thì các chi nhánh, đơn vị trực thuộc cũng thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt. 

Trường hợp chi nhánh, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp không có hoạt động sản xuất hoặc lắp ráp ô tô thì chi nhánh, đơn vị trực thuộc không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt.

Đáng chú ý, những người thuộc đối tượng được gia hạn cần gửi giấy đề nghị gia hạn cho cơ quan thuế chậm nhất là ngày 30/9/2020. Nếu nộp sau thời gian này thì sẽ không được gia hạn thời hạn nộp thuế TTĐB theo qui định tại Nghị định này.

Trúc Minh