Thời sự

Giảm 30% phí đường bộ cho ô tô kinh doanh vận tải

21:52 | 10/08/2020

Chia sẻ

Kể từ ngày 10/8, xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách, xe tải, xe ô tô chuyên dùng, xe đầu kéo sẽ được giảm từ 10% đến 30% phí sử dụng đường bộ cho đến hết năm nay.
Giảm phí đường bộ tối đa 30% cho ô tô kinh doanh vận tải - Ảnh 1.

Giảm tối đa 30% phí đường bộ cho ô tô kinh doanh vận tải. (Ảnh minh họa: Báo Sài Gòn Giải Phóng)

Ngày 10/8, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 74/2020/TT-BTC về việc qui định mức thu, nộp phí sử dụng đường bộ.

Theo đó, kể từ ngày 10/8 đến hết ngày 31/12/2020, xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách (xe ô tô chở người, các loại xe buýt vận tải hành khách công cộng) nộp phí bằng 70% mức thu qui định tại điểm 1, điểm 2, điểm 3, điểm 4, điểm 5 Mục 1 Biểu mức thu phí sử dụng đường bộ ban hành kèm theo Thông tư số 293/2016/TT-BTC.

Xe tải, xe ô tô chuyên dùng, xe đầu kéo nộp phí bằng 90% mức thu qui định tại điểm 2, điểm 3, điểm 4, điểm 5, điểm 6, điểm 7, điểm 8 Mục 1 Biểu mức thu phí sử dụng đường bộ ban hành kèm theo Thông tư số 293/2016/TT-BTC.

Trường hợp xe ô tô chuyển từ không kinh doanh vận tải sang kinh doanh vận tải trong thời gian có hiệu lực của Thông tư này, thời điểm áp dụng mức phí tính từ ngày xe ô tô được ghi nhận trong Chương trình quản lí kiểm định của Cục Đăng kiểm Việt Nam là xe ô tô kinh doanh vận tải.

Trường hợp xe ô tô đã được nộp phí theo mức phí qui định tại Thông tư số 293/2016/TT-BTC cho khoảng thời gian có hiệu lực của Thông tư này, chủ xe sẽ được bù trừ số tiền phí chênh lệch giữa mức phí theo qui định tại Thông tư số 293/2016/TT-BTC với mức phí theo qui định tại Thông tư này vào số phí phải nộp của chu kì tiếp theo. Đơn vị đăng kiểm chịu trách nhiệm tính bù trừ tiền phí cho chủ xe vào chu kì tiếp theo.

Kể từ ngày 1/1/2021 trở đi, các qui định nộp phí trên sẽ trở lại qui định trước ngày 10/8/2020, theo qui định ban hành kèm Thông tư số 293/2016/TT-BTC.

Biểu phí sử dụng đường bộ ban hành kèm theo Thông tư số 293/2016 có mức thu từ 130.000 đồng đến 1,43 triệu đồng/tháng; từ 390.000 đồng đến 4,29 triệu đồng/3 tháng; từ 780.000 đồng đến 8,58 triệu đồng/6 tháng, ...

Lê Huy