Tài chính

[Cập nhật] Toàn cảnh hoạt động các công ty bảo hiểm trong 6 tháng đầu năm 2020

14:15 | 29/07/2020

Chia sẻ

Trong 6 tháng đầu năm 2020, phần lớn các doanh nghiệp bảo hiểm đều ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận âm so với cùng kì năm trước.

Các doanh nghiệp bảo hiểm đang dần công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm. Tính đến 27/7/2020, đã có 7 doanh nghiệp bảo hiểm đã công bố bao gồm Tổng công ty Bảo hiểm PVI, Bảo hiểm Agribank, Bảo hiểm Bảo Minh, Bảo hiểm Quân đội (MIC), Bảo hiểm Bảo Long,...

Trong đó, phần lớn đều ghi nhận lợi nhuận trước thuế giảm so với cùng kì năm trước. Chỉ  duy nhất Bảo hiểm Agribank có tăng trưởng lợi nhuận dương sau 6 tháng đầu năm.

Kết quả kinh doanh các doanh nghiệp bảo hiểm trong 6 tháng đầu năm 2020 - Ảnh 1.

Nguồn: BCTC các công ty bảo hiểm, Lê Huy tổng hợp

1. Bảo hiểm PVI

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của Tổng công ty Bảo hiểm PVI đạt 565 tỉ đồng, giảm 4,6% so với cùng kì năm trước.

Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm giảm 27,8% với 2.400 tỉ đồng. Cùng với đó, chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm cũng giảm hơn 32% với 1.905 tỉ đồng. Doanh thu hoạt động tài chính giảm 3,7% trong khi chi phí tài chính tăng 58%. 

Tính đến 30/6/2020, tổng tài sản của PVI đạt 23.823 tỉ đồng, tăng 7,9% so với cuối năm trước. Trong đó, số dư tiền và các khoản tương đương tiền tăng đáng kể hơn 83% với 904 tỉ đồng.

Đầu tư dài hạn được ưu tiên tăng mạnh trong 6 tháng đầu năm lên 2.681 tỉ đồng, tăng 43,6% so với cuối năm trước. Đầu tư tài chính ngắn hạn lại giảm nhẹ 0,8% xuống 7.794 tỉ đồng.

Kết quả kinh doanh các doanh nghiệp bảo hiểm trong 6 tháng đầu năm 2020 - Ảnh 2.

Một số chỉ tiêu tài chính của PVI (Nguồn: BCTC quí II của PVI).

2. Bảo hiểm Agribank (ABIC)

Bảo hiểm Agribank là công ty duy nhất có tăng trưởng lợi nhuận dương sau 6 tháng đầu năm, tính tới thời điểm hiện tại với lợi nhuận trước thuế đạt 207 tỉ đồng, tăng 24% so với cùng kì năm trước. 

Đầu tư tài chính ngắn hạn chiếm tỉ trọng lớn trong danh mục đầu tư với 2.123 tỉ đồng, tăng 9,5% so với cuối năm trước. Trong khi đó, danh mục đầu tư tài chính dài hạn chỉ có 53 tỉ đồng, giảm 8,6% so với cuối năm trước.

Kết quả kinh doanh các doanh nghiệp bảo hiểm trong 6 tháng đầu năm 2020 - Ảnh 3.

Một số chỉ tiêu tài chính của ABIC (Nguồn: BCTC quí II của ABIC).

 3. Tổng công ty Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (VNR)

Thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm của VNR trong quí vừa qua đã tăng hơn 20% so với cùng kì năm trước. Tuy nhiên, chi phí tài chính tăng gần gấp đối, doanh thu hoạt động tài chính giảm 14% khiến lợi nhuận trước thuế của VNR giảm 8,4% với 142 tỉ đồng. 

Sau 6 tháng, tiền và các khoản tương đương tiền của VNR giảm mạnh 46,6% với 55 tỉ đồng. VNR cũng tập trung vào các khoản đầu tư tài chính dài hạn khi tăng 56% trong 6 tháng cho khoản đầu tư này. Trong khi đó, khoản đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 19% xuống 1.691 tỉ đồng.

Kết quả kinh doanh các doanh nghiệp bảo hiểm trong 6 tháng đầu năm 2020 - Ảnh 4.

Một số chỉ tiêu tài chính của VNR (Nguồn: BCTC quí II của VNR).

 4. Bảo hiểm Bảo Minh

Hoạt động kinh doanh của Bảo hiểm Bảo Minh có diễn biến tích cực, thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng 17,2% lên 1.831 tỉ đồng, doanh thu từ hoạt động tài chính và thu nhập khác cũng tăng lần lượt 6,1% và 10%. 

Tuy nhiên, các chi phí cũng tăng vọt so với doanh thu, do đó, lợi nhuận trước thuế của Bảo hiểm Bảo Minh ghi nhận giảm 2% với 109 tỉ đồng.

Tính đến 30/6/2020, tổng tài sản của Bảo Mình đạt 5.984 tỉ đồng, tăng 5,4% so với cuối năm trước. Trong đó, số dư tiền và các khoản tương đương tiền tăng cao với 275 tỉ đồng, tương đương mức tăng 16,5% so với cuối năm 2019.

Đầu tư tài chính dài hạn trong 6 tháng đầu năm tăng 4,1% so với cuối năm trước, lên mức 485 tỉ đồng. Trong khi đó, đầu tư tài chính ngắn hạn lại giảm nhẹ 0,1% xuống 2.106 tỉ đồng.

Kết quả kinh doanh các doanh nghiệp bảo hiểm trong 6 tháng đầu năm 2020 - Ảnh 5.

Một số chỉ tiêu tài chính của Bảo hiểm Bảo Minh (Nguồn: BCTC quí II của Bảo hiểm Bảo Minh).

5. Bảo hiểm Quân đội (MIC)

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của MIC đạt hơn 100 tỉ đồng, giảm 9% so với cùng kì năm trước.

Doanh thu thuần từ hoạt động knh doanh bảo hiểm tăng 31% với 1.037 tỉ đồng trong khi tổng chi phí tăng hơn 44% với 868 tỉ đồng. Doanh thu hoạt động tài chính tăng 20% và các khoản thu nhập khác không đáng kể.

Tính đến 30/6/2020, tổng tài sản của MIC đạt 5.205 tỉ đồng, tăng 5,9% so với cuối năm trước. Trong đó, số dư tiền và các khoản tương đương tiền tăng cao với 237 tỉ đồng trong khi cùng kì năm trước chỉ có 13 tỉ đồng.

Đầu tư dài hạn được ưu tiên tăng mạnh trong 6 tháng đầu năm lên 278 tỉ đồng, gấp hơn 2 lần so với cuối năm trước. Đầu tư tài chính ngắn hạn lại giảm nhẹ 8,7% với 2.445 tỉ đồng.

Kết quả kinh doanh các doanh nghiệp bảo hiểm trong 6 tháng đầu năm 2020 - Ảnh 6.

Một số chỉ tiêu tài chính của MIC (Nguồn: BCTC quí II của MIC).

6. Bảo hiểm Bảo Long

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của Bảo hiểm Bảo Long đạt hơn 59 tỉ đồng, giảm mạnh  32% so với cùng kì năm trước.

Nguyên do chính khiến Bảo hiểm Bảo Long báo lãi giảm trong nửa đầu năm 2020 là chi phí quản doanh nghiệp đã tăng đáng kể 46% so với nửa đầu năm trước. Trong đó, chi phí lương và các khoản phụ cấp tăng hơn 80% từ 49 tỉ lên 87 tỉ đồng.

Tiền và các khoản tương đương tiền của công ty cũng giảm mạnh 40% sau 6 tháng. Bên cạnh đó, công ty tập trung vào đầu tư tài chính cả trong ngắn hạn và dài hạn, tăng lần lượt 19% và 54% cho hai khoản mục này.

Bức tranh toàn cảnh hoạt động các công ty bảo hiểm trong 6 tháng đầu năm 2020 - Ảnh 7.

Một số chỉ tiêu tài chính của Bảo hiểm Bảo Long (Nguồn: BCTC quí II của Bảo hiểm Bảo Long).

 7. Bảo hiểm Viễn Đông (VASS)

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của VASS đạt 44 tỉ đồng, giảm 15% so với cùng kì năm trước.

Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm giảm 32% với 969 tỉ đồng. Cùng với đó, tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm giảm ở mức xấp xỉ 31,4% với 627 tỉ đồng.

Đáng chú ý, hoạt động tài chính của VASS có nhiều khả quan khi tăng khi 8,5 lần so với cùng kì năm trước, chi phí hoạt động tài chính cắt giảm được 37,7%. Tuy nhiên, thu từ hoạt động tài chính chưa đóng góp tỉ trọng lớn cho tổng thu nhập hoạt động kinh doanh chung.

Tính đến 30/6/2020, tổng tài sản của VAS đạt 1.410 tỉ đồng, tăng nhẹ 3,1% so với cuối năm trước. Trong đó, số dư tiền và các khoản tương đương tiền giảm đáng kể 61% với 27 tỉ đồng. Sau 6 tháng, vốn chủ sở hữu tăng gấp hơn 3 lần với 352 tỉ đồng.

Kết quả kinh doanh các doanh nghiệp bảo hiểm trong 6 tháng đầu năm 2020 - Ảnh 8.

Một số chỉ tiêu tài chính của VASS (Nguồn: BCTC quí II của VASS).

 Tiếp tục cập nhật...

Lê Huy