Nhà đất

Bộ trưởng KH-ĐT là Chủ tịch Hội đồng thẩm định nhà nước tại dự án sân bay Long Thành

16:15 | 11/03/2019

Chia sẻ

Theo quyết định thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước để thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, Bộ trưởng KH-ĐT là Chủ tịch Hội đồng thẩm định, Phó Chủ tịch Hội đồng là một Thứ trưởng bộ này...

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước để thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Bộ trưởng KH-ĐT là Chủ tịch Hội đồng thẩm định nhà nước tại dự án sân bay Long Thành - Ảnh 1.

Bộ trưởng KH-ĐT là Chủ tịch Hội đồng thẩm định nhà nước tại dự án sân bay Long Thành.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư là Chủ tịch Hội đồng thẩm định. Phó Chủ tịch Hội đồng là một Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Các ủy viên Hội đồng là lãnh đạo 13 bộ, ngành liên quan, Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và UBND tỉnh Đồng Nai.

Về trách nhiệm, quyền hạn của Hội đồng, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, các ủy viên, cơ quan thường trực của Hội đồng và Tổ chuyên gia thẩm định liên ngành được thực hiện theo các quy định tại Nghị định số 131/2015/NĐ-CP ngày 25/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia và các quy định khác có liên quan của pháp luật.

Theo đó, Thủ tướng cho phép Hội đồng được thuê liên danh tư vấn trong nước và tư vấn nước ngoài bảo đảm tính độc lập, khách quan với tư vấn lập Dự án đầu tư sân bay Long Thành để thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án theo đúng quy định của pháp luật.

Việc thuê tư vấn thẩm tra và chi phí thẩm định, thẩm tra Dự án được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 131/2015/NĐ-CP ngày 25/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia và các quy định khác có liên quan của pháp luật.

Thủ tướng yêu cầu các cơ quan có thành viên thuộc Hội đồng có văn bản cử người tham gia gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15/3/2019. Bộ GTVT phối hợp với Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo, hướng dẫn Chủ đầu tư Dự án sớm hoàn thành công tác lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án và bố trí vốn chuẩn bị đầu tư phục vụ việc lập, thẩm định, thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án theo đúng quy định của pháp luật.

K.Hà