|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Bộ Tài chính cân nhắc bỏ thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô Việt Nam

15:14 | 27/03/2018
Chia sẻ
Bộ Tài chính vừa có văn bản ghi nhận ý kiến của Tập đoàn Thành Công và Bộ Công Thương về việc bãi bỏ thuế TTĐB cho phần giá trị sản xuất trong nước áp dụng đối với sản phẩm ô tô và miễn giảm thuế nhập khẩu nguyên, vật liệu cho các nhà sản xuất linh kiện ô tô trong nước. 

Cụ thể, phúc đáp công văn ngày 23/1/2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Công về đề xuất một số giải pháp thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam, Bộ Tài chính cho biết sẽ cân nhắc khi xem xét, sửa đổi chính sách thuế với ô tô Việt Nam.

Theo đó, về việc miễn thuế tiêu thụ đặc biệt cho phần giá trị sản xuất trong nước áp dụng đối với sản phẩm ô tô, Bộ Tài Chính cho biết đã tiến hành rà soát, tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện các luật về thuế và dự kiến sẽ báo cáo Chính phủ trình Quốc hội dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật thuế xuất khẩu thuế nhập nhập khẩu…

bo tai chinh can nhac bo thue tieu thu dac biet doi voi o to viet nam

Bộ này cũng cho biết đã nhận được công văn của Bộ Công Thương trong đó cũng đề xuất về sửa đổi chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt như kiến nghị mà Tập đoàn Thành Công đưa ra.

Tuy nhiên, trong thời gian xây dựng Dự thảo sửa đổi, bổ sung, cũng có ý kiến cho rằng nếu việc sửa đổi quy định là miễn thuế tiêu thụ đặc biệt cho phần giá trị trong nước, áp dụng đối với sản phẩm ô tô có thể sẽ vi phạm cam kết của WTO.

Chính vì vậy, Bộ Tài chính ghi nhận ý kiến của của Bộ Công Thương và Tập đoàn Thành Công, đồng thời sẽ phối hợp với các Bộ liên quan nghiên cứu và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

Về miễn giảm thuế nhập khẩu nguyên, vật liệu cho các nhà sản xuất linh kiện đầu tư tại Việt Nam, theo Bộ Tài chính, các chế độ ưu đãi thuế quan và miễn giảm cho các doanh nghiệp sản xuất và sản phẩm đã có trong các quy định của pháp luật.

Cụ thể như Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư nêu rõ: Ngành nghề sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ô tô theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ thuộc ngành nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư.

Theo đó, dự án sản xuất, phụ tùng ô tô được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa tạo tài sản cố định của dự án theo quy định tại khoản 11, Điều 16, Luật thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13.

Còn các dự án đầu tư vào ngành nghề sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ còn được miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn 5 năm, kể từ khi bắt đầu sản xuất hoặc nhập khẩu để sản xuất.

Về thuế suất, Bộ Tài chính cho hay trong giai đoạn 2018 – 2025, 10 Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết, bước vào giai đoạn cắt giảm thuế nhập khẩu mạnh.

Theo đó, mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt (ATIGA, ACFTA) của linh kiện ô tô cũng sẽ cơ bản giảm về 0% dẫn đến thuế suất MFN của nguyên liệu, vật tư cao sẽ hơn thuế suất của linh kiện ô tô thành phẩm.

Tuy nhiên, theo quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, thẩm quyền quy định mức thuế suất thuế nhập khẩu thuộc Chính phủ.

Do đó, Bộ Tài chính đề nghị Tập đoàn Thành Công cung cấp chi tiết danh mục các nguyên liệu, vật tư trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để sản xuất linh kiện ô tô để Bộ Tài chính phối hợp với các Bộ liên quan nghiên cứu phương án xử lý, báo cáo Chính phủ xem xét quyết định trong thời gian tới.

Cũng theo Bộ Tài chính, theo quy định hiện nay, thời hạn bảo lãnh tối đa là 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan được quy định tại Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và Luật quản lý thuế.

Do đó, Bộ Tài chính cho rằng kiến nghị của Tập đoàn Thành Công áp dụng bảo lãnh thanh toán thuế thời hạn 8 tháng thay vì 30 ngày thuộc thẩm quyền xem xét của Quốc hội.

“Trước mắt, Bộ đề nghị doanh nghiệp thực hiện theo quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, đồng thời sẽ nghiên cứu khi xem xét sửa đổi luật này nếu phù hợp”, Bộ Tài chính nhấn mạnh.

Đức Hoàng