Hàng hóa

Bộ Công Thương gia hạn thêm 5 năm thuế CBPG với một số loại thép không gỉ cán nguội

21:24 | 23/10/2019

Chia sẻ

Hôm 21/10, Bộ Công Thương ban hành quyế định về kết quả rà soát cuối kì việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá (CBPG) đối với một số sản phẩm thép không gỉ cán nguội có xuất xứ từ Trung Quốc, Indonesia, Malaysia và vùng lãnh thổ Đài Loan.

Theo đó, biện pháp CBPG được gia hạn thêm 5 năm với mức thuế trong khoảng 10,91 - 37,29%.

Bộ Công Thương bắt đầu tiến hành rà soát cuối kì vào tháng 10/2018 theo qui định của Luật Quản lý Ngoại thương và Hồ sơ đề nghị rà soát của đại diện ngành sản xuất trong nước. 

Việc điều tra được thực hiện theo đúng qui định của Tổ chức Thương mại thế giới, Luật Quản lý ngoại thương và các qui định liên quan.

Kết quả điều tra cho thấy sau 5 năm áp dụng biện pháp CBPG (từ tháng 10/2014) đến nay, ngành sản xuất trong nước đã dần khắc phục được thiệt hại đáng kể trước đó nhưng mức tăng trưởng không ổn định và có chiều hướng chững hoặc suy giảm nhẹ.

Cụ thể, công suất sử dụng dần hồi phục và tương đối ổn định, tuy nhiên mức cao nhất đến nay mới đạt 69,4%. 

Đồng thời, sản lượng dần hồi phục và liên tục tăng trưởng so với thời điểm áp thuế. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng đang giảm dần và chỉ tăng 1% trong giai đoạn rà soát cuối (2018 - 2019).

Ngoài ra, lượng bán hàng của ngành sản xuất trong nước so với giai đoạn bắt đầu áp dụng biện pháp CBPG tăng trưởng tương đối tốt nhưng đang có dấu hiệu giảm dần. 

Trong giai đoạn rà soát cuối , tổng lượng bán hàng trong nước của ngành sản xuất trong nước giảm 5% và tổng lượng bán hàng của ngành sản xuất trong nước giảm 1% so với giai đoạn trước đó.

Cùng với đó, thị phần của ngành sản xuất trong nước sau khi áp dụng biện pháp CBPG chính thức bắt đầu tăng, tuy nhiên đến giai đoạn rà soát cuối giảm, giữ ở mức 42,8%, trong khi thị phần hàng nhập khẩu là 57,2%.

Sau khi áp dụng biện pháp CBPG, doanh thu của ngành sản xuất trong nước có xu hướng tăng trưởng tích cực nhưng đang chững lại và đến giai đoạn rà soát cuối tăng trưởng doanh thu chỉ còn 4,69%. 

Xét về lợi nhuận, ngành sản xuất trong nước có lãi trong giai đoạn rà soát cuối với tỉ lệ lợi nhuận trên doanh thu ở mức rất thấp là 0,64%.

Căn cứ trên các số liệu thực tiễn của doanh nghiệp sản xuất/xuất khẩu nước ngoài, kết quả điều tra cho thấy vẫn còn tồn tại hành vi bán phá giá của các doanh nghiệp với biên độ bán phá giá cụ thể như trên.

Quá trình rà soát tuân thủ các qui định bắt buộc theo qui định của Hiệp định CBPG của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), Luật Quản lý ngoại thương và các qui định liên quan.

Trên cơ sở kết quả điều tra, thực hiện qui định của WTO, Luật Quản lý ngoại thương và các qui định liên quan, Bộ Công Thương đã ban hành quiết định gia hạn việc áp dụng biện pháp CBPG đối với sản phẩm thép không gỉ nêu trên.

Biện pháp chống bán phá giá sẽ có hiệu lực 5 năm kể từ ngày 26/10. 

Hàng năm, các bên liên quan có thể nộp hồ sơ yêu cầu Bộ Công Thương tiến hành điều tra, rà soát lại về vấn đề phạm vi sản phẩm, mức thuế chống bán phá giá áp dụng cho nhà xuất khẩu mới hoặc mức thuế hiện hành áp dụng cho các doanh nghiệp sản xuất/xuất khẩu nước ngoài.

Danh sách mức thuế CBPG cụ thể cho từng doanh nghiệp như sau:

Screen Shot 2019-10-23 at 9

Nguồn: Cục phòng vệ thương mại/Bộ Công Thương.

Lyly Cao