Hàng hóa

Bộ Công Thương đề xuất không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường xuất xứ từ ASEAN

22:06 | 31/10/2019

Chia sẻ

Dự thảo nêu rõ, không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng đường (mã HS 1701) có xuất xứ từ các nước ASEAN theo quy định của pháp luật hiện hành.

Số lượng đường nhập khẩu từ các nước ASEAN không tính vào lượng hạn ngạch thuế quan hàng năm do Bộ Công Thương công bố theo cam kết của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) áp dụng với các nước WTO.

Về thuế suất thuế nhập khẩu, Bộ Công Thương đề xuất, thuế suất thuế nhập khẩu mặt hàng đường có xuất xứ từ các nước ASEAN thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Ngày 31/10, Hội đồng đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2019 thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 98.000 tấn đường (mã HS 17.01) trong năm nay.

Quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu được cấp cho 68.000 tấn đường thô (mã HS 17.01) và 30.000 tấn đường tinh luyện (mã HS 17.01).

Lyly Cao