Hàng hóa

Giá bán lẻ điện một giá có thể lên đến 2.900 đồng/kWh

18:30 | 10/08/2020

Chia sẻ

Ảnh minh họa: EVN

Bộ Công Thương đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ qui định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện. Trong đó, với phương án điện một giá nếu được lựa chọn sẽ lên tới trên 2.703 đồng/kWh và 2.889 đồng/kWh (chưa gồm VAT).

Bộ Công thương đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ qui định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện để sửa đổi Quyết định 28/2014, chính thức đưa ra lấy ý kiến.

Theo đó, đối với cơ cấu biểu giá bán lẻ điện cho mục đích sinh hoạt, dự thảo được Bộ Công thương xây dựng đề xuất 2 phương án lựa chọn gồm 5 bậc theo phương án 1, hoặc 5 bậc và một giá theo phương án 2.

Biểu giá bán lẻ điện mới có thể lựa chọn 5 bậc hoặc một giá - Ảnh 1.

Ảnh chụp màn hình dự thảo của Bộ Công Thương.

Như vậy, biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt đã được rút xuống từ 6 bậc hiện nay xuống còn 5 bậc. Đáng chú ý với phương án 2 này, khách hàng được quyền lựa chọn áp dụng giá sinh hoạt 5 bậc hoặc giá bán lẻ điện một giá.

Trong đó, các phương án được đưa ra điều chỉnh giãn cách số bậc thang, gộp bậc 1 và 2 từ 0 - 100kWh, tăng số bậc thang từ 101 kWh trở lên tới 401 kWh ở các bậc 2, 3, 4 và bậc 5 sẽ kéo giãn bậc thang lên mức 701 kWh (so với bậc thang cao nhất trước đây là bậc 6 ở mức 401 kWh trở lên.

Đối với phương án 2, dự thảo đưa ra 2 lựa chọn là phương án 2A và 2B. Trong đó, giá bán lẻ điện sinh hoạt cho khách hàng lựa chọn một giá tương ứng là 145% và 155% so với mức giá bán lẻ điện bình quân.

Biểu giá bán lẻ điện mới có thể lựa chọn 5 bậc hoặc một giá - Ảnh 2.

Ảnh chụp màn hình dự thảo của Bộ Công Thương.

Biểu giá bán lẻ điện mới có thể lựa chọn 5 bậc hoặc một giá - Ảnh 3.

Ảnh chụp màn hình dự thảo của Bộ Công Thương.

Như vậy, hiện nay mức giá bán lẻ điện bình quân được Bộ Công thương qui định là 1.864,44 đồng/kWh, kể từ thời điểm điều chỉnh giá bán lẻ điện ngày 20/3/2019, thì điện một giá nếu được lựa chọn sẽ lên tới trên 2.703 đồng/kWh và 2.889 đồng/kWh (chưa gồm VAT).

Tỉ lệ giá bán lẻ so với mức giá bán lẻ điện bình quân ở các phương án cũng có chênh lệch nhau khá lớn. Cụ thể, nếu ở phương án 1 bậc 1 có tỉ lệ là 90%, thì bậc 5 ở mức cao nhất với 168%. Trong khi phương án 2A bậc 5 mức cao nhất là 274% và phương án 2B là 185%.

Với các phương án này, dự thảo qui định khách hàng sử dụng điện được quyền lựa chọn áp dụng giá bán lẻ điện 5 bậc hoặc giá bán lẻ điện một giá. Thời gian tối thiểu khi khách hàng thay đổi từ giá bán lẻ điện 5 bậc sang giá bán lẻ điện một giá hoặc ngược lại là một năm (12 kì hóa đơn thanh toán).

Đối với nhóm khách hàng sử dụng điện ngoài mục đích sinh hoạt, dự thảo cũng đưa ra hai phương án lựa chọn. Cụ thể, phương án 1 bao gồm nhóm khách hàng sản xuất, hành chính sự nghiệp và kinh doanh. Trong đó nhóm khách hàng lưu trú du lịch, doanh nghiệp dịch vụ logistics sẽ được gộp vào nhóm sản xuất.

Phương án 2 là gộp ba nhóm sản xuất, hành chính sự nghiệp và kinh doanh thành một nhóm là khách hàng sử dụng điện ngoài sinh hoạt".

Như Huỳnh