|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

BIDV phát hành thành công hơn 2.350 tỉ đồng trái phiếu dài hạn

06:35 | 27/08/2020
Chia sẻ
Tính từ 30/7, BIDV đã phát hành riêng lẻ thành công 2.357 tỉ đồng trái phiếu dài hạn. Trong đó có tới 2.019 tỉ đồng trái phiếu có kì hạn 7 năm, còn lại là các kì hạn 8 năm, 10 năm và 15 năm.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV - Mã: BID) cho biết đã phát hành riêng lẻ thành công tổng cộng 2.357 tỉ đồng trái phiếu dài hạn từ ngày 30/7 đến nay.

Trong đó, BIDV phát hành 2.019 tỉ đồng trái phiếu kì hạn 7 năm cho phép BIDV có quyền mua lại sau 2 năm phát hành; 230 tỉ đồng trái phiếu kì hạn 8 năm và được phép mua lại sau 3 năm. 

Bên cạnh đó, BIDV cũng huy động 61 tỉ đồng trái phiếu kì hạn 10 năm được mua lại sau 5 năm phát hành và 47 tỉ đồng trái phiếu kì hạn 15 năm được quyền mua lại sau 10 năm.

Mệnh giá của 8 lô trái phiếu đều là 1 tỉ đồng/trái phiếu. Lãi trái phiếu được trả sau, định kì tròn 12 tháng liên tục kể từ ngày phát hành.

Trong khoảng thời gian từ ngày phát hành đến ngày đáo hạn hoặc ngày thực hiện quyền mua lại hoặc ngày đến hạn để thực hiện quyền mua lại, BIDV được quyền dừng thanh toán tiền lãi trái phiếu khi đến hạn và chuyển lãi lũy kế sang năm tiếp theo nếu việc thanh toán lãi làm cho kết quả kinh doanh trong năm tài chính của ngân hàng bị lỗ.

Ngày phát hành

Tổng giá trị phát hành (tỉ đồng)

Kì hạn

30/7/2020

342

7 năm, BIDV có quyền mua lại trái phiếu sau 2 năm

30/7/2020

139

8 năm, BIDV có quyền mua lại trái phiếu sau 3 năm

30/7/2020

9

10 năm, BIDV có quyền mua lại trái phiếu sau 5 năm

10/8/20201.500

7 năm, BIDV có quyền mua lại trái phiếu sau 2 năm

13/8/202047

15 năm, BIDV có quyền mua lại trái phiếu sau 10 năm

20/8/2020

177

7 năm, BIDV có quyền mua lại trái phiếu sau 2 năm

20/8/2020

91

8 năm, BIDV có quyền mua lại trái phiếu sau 3 năm

20/8/2020

52

10 năm, BIDV có quyền mua lại trái phiếu sau 5 năm


Số liệu của Chứng khoán MB (MBS) cho thấy BIDV là ngân hàng phát hành nhiều trái phiếu nhất trong nửa đầu năm 2020. Cụ thể, ngân hàng này đã phát hành tổng cộng hơn 12.900 tỉ đồng trái phiếu trung và dài hạn trong giai đoạn từ 20/4 -26/6, với lãi suất phát hành dao động 7,2 – 8%/năm.

Lê Huy