Tài chính

BIDV dự kiến tổ chức đại hội cổ đông vào ngày 26/4

06:50 | 20/03/2019

Chia sẻ

Ngày đăng kí cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2019 dự kiến là ngày 21/3.
BIDV dự kiến tổ chức đại hội cổ đông vào ngày 26/4 - Ảnh 1.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

Theo thông báo mới nhất từ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV - Mã: BID), đại hội cổ đông thường niêm năm 2019 của ngân hàng sẽ được tổ chức vào thứ Sáu ngày 26/4.

Ngày đăng kí cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hội dự kiến là ngày 21/3. Địa điểm tổ chức đại hội là Trường Đào tạo cán bộ BIDV, 773 Hồng Hà, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Đại hội lần này sẽ thực hiện thông qua các báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và định hướng năm 2019, báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, báo cáo tài chính đã được kiểm toán. Đồng thời, đại hội sẽ xem xét về phương án trích lập các quĩ và phân phối lợi nhuận của BIDV và một số nội dung khác theo thẩm quyền.

Năm 2018, lợi nhuận trước thuế của BIDV đạt 9.472 tỉ đồng, tăng 9,3% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 7.541 tỉ đồng, tăng 8,6%. Riêng trong quí IV, lợi nhuận sau thuế đạt 1.714 tỉ đồng, giảm 33% so với năm trước.

Tính đến hết tháng 12/2018, tổng tài sản của BIDV đạt 1,31 triệu tỉ đồng, tăng 9,2% so với cuối năm trước. Trong đó, cho vay khách hàng đạt 0,99 triệu tỉ đồng, tăng 14,1%. Số dư tiền gửi khách hàng cũng đạt 0,99 triệu tỉ, tăng 15%. Tỉ lệ nợ xấu tăng nhẹ lên 1,69%.

BIDV vẫn thiếu vốn ngay cả khi đã phát hành cổ phiếu cho KEB Hana BankBIDV vẫn thiếu vốn ngay cả khi đã phát hành cổ phiếu cho KEB Hana Bank BIDV bán đấu giá lần hai khoản nợ xấu tại Công ty Tổng hợp 1 của ‘Shark’ VươngBIDV bán đấu giá lần hai khoản nợ xấu tại Công ty Tổng hợp 1 của ‘Shark’ Vương BIDV và những thách thức lớn phải đối mặt trong năm 2019BIDV và những thách thức lớn phải đối mặt trong năm 2019

Trúc Minh

Theo Kinh tế & Tiêu dùng