|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

BIDV đặt mục tiêu lợi nhuận tăng 44%, phát hành thêm 830 triệu cổ phiếu

12:12 | 11/03/2021
Chia sẻ
BIDV sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 và phương án tăng vốn điều lệ thêm hơn 8.300 tỷ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, chào bán ra công chúng hoặc chào bán riêng lẻ.
ngan-hang-bidv-2.jpg

Một điểm giao dịch của BIDV. (Ảnh: BIDV)

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV - Mã: BID) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Cuộc họp dự kiến được tổ chức vào ngày 12/3/2021, tại Hà Nội.

Mục tiêu lợi nhuận tăng hơn 44%

Tại đại hội, ban lãnh đạo BIDV dự kiến trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 với lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 13.000 tỉ đồng, tăng hơn 44% so với mức thực hiện của năm 2020. 

Tuy nhiên, BIDV cũng cho biết mục tiêu lợi nhuận cũng phải đảm bảo phù hợp với diễn biến thị trường, năng lực của ngân hàng trước tác động của dịch COVID-19 và điều chỉnh trên cơ sở phê duyệt của NHNN.

Dư nợ tín dụng kế hoạch tăng trưởng 10-12%, đảm bảo tuân thủ giới hạn tín dụng do Ngân hàng Nhà nước giao. Huy động vốn tăng trưởng phù hợp với sử dụng vốn, cân đối với tốc độ tăng trưởng tín dụng, dự kiến khoảng 12-15%. Nợ xấu duy trì dưới mức 1,6%. Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến không thấp hơn mức thực hiện 2020.

158669092_728846677802445_7804474539900933500_n.png

Nguồn: Tài liệu họp ĐHĐCĐ.

Với phương án phân phối lợi nhuận 2020, BIDV dự kiến trích lập hơn 2.886 tỉ đồng cho các quĩ; trong đó trích quĩ khen thưởng phúc lợi là hơn 1.886 tỉ đồng. 

Sau trích lập, lợi nhuận còn lại của BIDV đạt gần 3.781 tỉ đồng. Ngân hàng dự kiến chi 2.815 tỷ đồng để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho năm 2020, tương ứng tỷ lệ 7%. Sau chia, lợi nhuận giữ lại của ngân hàng là hơn 965 tỷ đồng.

157771525_253518866411578_6350806663106807717_n.png

Nguồn: Tài liệu họp ĐHĐCĐ.

Dự kiến tăng vốn điều lệ thêm hơn 8.300 tỷ đồng

Tại đại hội, BIDV cũng sẽ trình cổ đông xem xét phương án tăng vốn điều lệ trong năm 2021. Theo đó, BIDV muốn tăng vốn điều lệ thêm 8.304 tỷ đồng lên 48.524 tỷ (tức tăng 20,6%) thông qua chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành thêm. 

Cụ thể, ngân hàng dự kiến phát hành 207,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 (tỷ lệ 5,2%), phát hành 281,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 (tỷ lệ 7%). Ngoài ra, BIDV dự kiến phát hành thêm 341,5 triệu cổ phần mới theo hình thức chào bán ra công chúng hoặc chào bán riêng lẻ.

Thời gian thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu dự kiến trong quý III và IV/2021. Trong khi đó, việc chào bán ra công chúng hoặc chào bán riêng lẻ dự kiến trong giai đoạn 2021-2022 sau khi được chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Theo ban lãnh đạo ngân hàng, kế hoạch tăng vốn nhằm đảm bảo nhu cầu vốn trong cả điều kiện kinh doanh thông thường và điều kiện căng thẳng. Trong đó, tăng vốn điều lệ là một trong những nguồn vốn nền tảng, tạo điều kiện cho các nguồn tăng thứ cấp khác.

Chuyển đổi chi nhánh Yangon thành ngân hàng con

Một vấn đề đáng chú ý khác sẽ được đưa ra thảo luận tại ĐHĐCĐ là việc chuyển đổi Chi nhánh Yangon thành ngân hàng con.

Ngân hàng cho biết việc chuyển đổi phù hợp với chiến lược tổng thể của BIDV trong hội nhập sâu rộng vào thị trường tài chính khu vực. Cụ thể, vốn điều lệ ngân hàng con sẽ ở mức 100 triệu USD. Dự kiến ngân hàng con sẽ đem về lợi nhuận trước thuế hàng năm trung bình 1,5 triệu USD/năm.

Đến cuối năm 2020, chi nhánh BIDV Yangon có tổng tài sản là 120 triệu USD, vốn điều lệ 85 triệu USD, huy động vốn đạt 34 triệu USD, dư nợ cho vay đạt 23 triệu USD. Chi nhánh này bắt đầu có lãi từ năm 2018, sớm hơn 1 năm so với Đề án thành lập, lợi nhuận trước thuế năm 2020 đạt 1,62 triệu USD.

Quốc Thụy