|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (TNH) không hoàn thành mục tiêu lợi nhuận năm 2022

09:57 | 30/01/2023
Chia sẻ
Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (TNH) ghi nhận 141 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế năm 2022, giảm 1% so với năm trước và không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm đề ra.

CTCP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (Mã: TNH) vừa công bố BCTC quý IV/2022 với doanh thu thuần đạt 125 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 43 tỷ đồng; tăng lần lượt 20% và 30% so với cùng kỳ.

TNH cho biết, lợi nhuận sau thuế tăng do doanh thu tăng khi cơ sở vật chất của công ty đã hoàn thành, đi vào hoạt động ổn định và nhu cầu khám chữa bệnh của người dân tăng.

Luỹ kế cả năm 2022, TNH ghi nhận doanh thu 463 tỷ đồng tăng 12% song lợi nhuận sau thuế giảm 1% còn 141 tỷ đồng so với năm 2021. So với kế hoạch năm đặt ra, công ty vượt 7% mục tiêu doanh thu, hoàn thành 95% chỉ tiêu lợi nhuận. EPS cả năm 20222.720 đồng. 

 Nguồn: Lâm Anh tổng hợp từ TNH.

Về tình hình tài chính, tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản của TNH đạt 1.394 tỷ đồng tăng 8% so với đầu năm và chủ yếu nằm ở tài sản cố định (71%). Công ty có gần 74 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng cuối năm ngoái.

Cuối quý IV/2022, khoản phải thu ngắn hạn tăng 117% so với đầu năm, gần 104 tỷ đồng, với khoản phải trả trước cho người bán chiếm tỷ trọng lớn nhất, khoảng 88 tỷ đồng. Trong đó, công ty dành 79 tỷ đồng trả cho công ty TNHH xây dựng thương mại Đông Nam.

Ngoài ra, trong năm 2022, TNH đã tăng số tiền đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết lên 96 tỷ đồng. Đặc biệt, toàn bộ số tiền này được TNH đầu tư cho CTCP TNH Lạng Sơn. Theo tìm hiểu, vốn điều lệ của công ty này khoảng 200 tỷ đồng, trong đó, TNH nắm giữ 48%.

Nguồn: Thuyết minh BCTC.

Tại ngày 31/12/2022, tổng nợ vay của TNH khoảng 441 tỷ đồng, chiếm 32% tổng nguồn vốn. Trong đó, công ty vay 92 tỷ đồng từ các thành viên HĐQT, còn lại là vay ngân hàng. Tổng số tiền lãi mà TNH phải trả trong năm 2022 khoảng 36 tỷ đồng.

Trụ sở của Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. (Ảnh: Lâm Anh).

Vốn chủ sở hữu của TNH đạt hơn 921 tỷ đồng cuối quý IV/2022, bao gồm vốn góp gần 519 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối gần 402 tỷ đồng.

Cả năm 2022, dòng tiền hoạt động kinh doanh của công ty đạt 192 tỷ đồng, dòng tiền đầu tư âm 225 tỷ đồng và dòng tiền tài chính âm 27 tỷ đồng. 

Lâm Anh