|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên muốn nới room lên 49%

20:09 | 16/03/2021
Chia sẻ
Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên dự kiến trình cổ đông phương án loại bỏ nhóm ngành liên quan đến phân phối dược phẩm để có thể nới room từ 0% lên 49%.

Ngày 11/3, CTCP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (Mã: TNH) thông báo việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

Cụ thể, công ty dự kiến chia cổ tức không quá 30% lợi nhuận lũy kế đến hết năm 2020 cho cổ đông. Việc chia cổ tức có thể được chia thành một hoặc nhiều đợt. 

Bên cạnh đó, 10% lợi nhuận sau thuế lũy kế đến hết năm 2020 dự kiến sẽ chuyển vào quỹ đầu tư phát triển của công ty. Phần lợi nhuận còn lại sẽ trình Đại hội đồng cổ đông họp trực tiếp và quyết định.

Theo báo cáo tài chính năm 2020, lợi nhuận chưa phân phối đến hết năm 2020 của Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên là 223 tỷ đồng.

Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên muốn chia cổ tức tối đa 30% sau hai tháng lên HOSE - Ảnh 1.

Chi tiết các lần trả cổ tức của Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên qua các năm. (Nguồn: TNH).

Ngoài ra, doanh nghiệp còn trình cổ đông phương án loại bỏ nhóm ngành liên quan đến phân phối dược phẩm để có thể tiếp nhận nguồn vốn từ các quỹ đầu tư, doanh nghiệp, tổ chức nước ngoài, từ mức 0% hiện tại lên 49%.

Thời gian gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông trong ngày 29 và 30/3 và cổ đông thực hiện gửi phiếu lấy ý kiến về công ty muộn nhất ngày 14/4. Kết quả sẽ công bố muộn nhất sau 24h kể từ khi kết thúc nhận phiếu lấy ý kiến.

Về tình hình kinh doanh trong năm 2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 336 tỷ đồng và lợi nhuận đạt 110 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 22% và 24% so với kết quả năm 2019.

Tính tới 31/12/2020, tổng tài sản của doanh nghiệp xấp xỉ 1.159 tỷ đồng, tăng 32% so với đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn đạt 144 tỷ đồng, chiếm 13% tổng tài sản.

Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả chiếm 45% tổng nguồn vốn. Trong đó, tổng nợ đi vay là 474 tỷ đồng, tăng 52%.

Cơ cấu cổ đông của doanh nghiệp hiện chỉ gồm các cổ đông cá nhân. Trong đó cổ đông lớn là ông Hoàng Tuyên, Chủ tịch HĐQT sở hữu 19,21% vốn, hai thành viên HĐQT khác là bà Nguyễn Thị Ngọc Thu nắm 9,03% vốn điều lệ và 5,65% vốn điều lệ của ông Nguyễn Văn Thuỷ.

Trên thị trường, thị giá cổ phiếu TNH tạm dừng ở mức 28.950 đồng/cp chốt phiên ngày 16/3, tăng gần 16% so với giá tham chiếu vào ngày đầu tiên giao dịch trên HOSE.

Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên muốn chia cổ tức tối đa 30% sau hai tháng lên HOSE - Ảnh 3.

Nguồn: TradingView.

Minh Hằng

Vì sao số liệu FDI rất đẹp nhưng 5 năm qua khối ngoại lại liên tục bán ròng?
Theo ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Khối đầu tư, Dragon Capital, có một thực tế là số liệu vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam rất đẹp nhưng trong 5 năm khối ngoại bán ròng 7 tỷ USD, gần như mỗi quý đều bán cho thấy chúng ta vẫn còn nhiều yếu tố cần cải thiện.